Parkovanie v Prešove má mať nové pravidlá: Chcete ich?

PARKOVANIE: problém je každému jasný Prešov, tretie najľudnatejšie mesto Slovenska, má dlhodobo nakumulované dopravné problémy. Okrem obchvatov, diaľnice, rýchlostnej cesty R4, nedostatočnej kapacity vnútromestských dopravných tepien, je to aj statická doprava. Ozaj, statická doprava, zamysleli ste sa ako nelogicky tento terminus technicus znie? Krátky slovník slovenského jazyka definuje dopravu ako…

read more

Je Prešov „Jahodné“?

Koľko má Prešov názvov? Prešov, metropola Prešovského samosprávneho kraja, historického regiónu Šariša a tretie najľudnatejšie mesto na Slovensku má pomerne bohatú históriu. Dlhé stáročia v ňom v symbióze žili tri dominantné národnosti Slováci, Nemci a Maďari, ku ktorým sa neskôr pridali aj Židia. Prešov bol odpradávna aj dôležitou križovatkou obchodných…

read more

Prvá písomná zmienka je pre Prešov hanbou: Pokus o krádež musel riešiť až kráľ

Prešovská kotlina bola priam stvorená pre sídlo Nádherné prostredie sútoku tokov: Torysa a Sekčov i potoka Delňa, obklopené Slanskými vrchmi z východu a Šarišskou vrchovinou zo západu od pradávna priam vyzývalo ľudí, aby sa v tomto priestore usídľovali. Počiatky osídlenia tohto územia siahajú až do paleolitu (staršej doby kamennej), čo dokazujú aj…

read more

Poslanci schválili rekordnú sumu na podporu mládežníckeho športu v Prešove

  MsZ mesta Prešov schválilo dotácie pre šport Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 24.5.2017 poslanci, okrem iného, schváli aj dotácie pre športovú činnosť. Rozdeľovanie týchto dotačných peňazí sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. V súlade s ustanoveniami tohto…

read more

Kosenie v Prešove stále veľkým problémom. Kosí mesto súkromníkom grátis?

  Kosenie je v Prešove problémom každoročne Kosenie je v našom Prešove každoročne značným problémom. Systém kosby predmetom búrlivých debát poslancov v mestskom zastupiteľstve a ponosov zo strany obyvateľov na nedostatočnú frekvenciu kosby, na vysokú trávu, invazívne a alergénne rastliny, a pod. Inak tomu nie je, žiaľ, ani tento rok. Iste, všetkým…

read more

Obradná sieň v Prešove zúfalo potrebuje rekonštrukciu

  Obradná sieň by mala umocňovať čaro životnej udalosti Obradná sieň Mestského úradu v Prešove je miestom jedinečných a neopakovateľných momentov. Nejednému Prešovčanovi bola nemým svedkom jeho významných životných okamihov. V obradnej sieni prešovského mestského úradu sa vykonávajú slávnostné spoločenské obrady, a to nielen sobáše, ale aj stužkové slávnosti, uvítania detí…

read more

Zámer mesta Prešov chce na vlastné náklady realizovať súkromný investor

Prešov jednoznačne potrebuje revitalizovať vnútrobloky bytových domov Každý verejný priestor mestskej aglomerácie má svoje špecifiká a možno aj nedostatky. Pozostatkom predošlého socialistického režimu sú, okrem iného, sídliská, ktoré mali zabezpečiť štandard bývania pre každého, kto si o bývanie zažiada. Systém socialistickej výstavby síce enormne zvýšil počet bytových jednotiek, a teda…

read more