Projekt: Mestský park Sekčov bude slúžiť obyvateľom betónového sídliska snáď už čoskoro

 

Sekčov potrebuje park


Najväčšie betónové sídlisko z čias socializmu si priam žiada viac zelene. Jeho obyvatelia ju chcú, my všetci chceme viac zelene na Sekčove! Prečo je jej málo? Jednak z toho dôvodu, že projekt výstavby sídliska nebol taký štedrí na zeleň než pri Sídlisku III, ktoré je omnoho zelenšie. A jednak pre neustále rozširovanie kapacít na parkovananie, ktoré rýchla socialistická výstavba nedimenzovala v takom počte ako ich potrebujeme dnes. Kominustický režim totiž preferoval hromadnú dopravu pred individuálnou. Dnes nás potreba parkovacích miest a nekoncepčnosť pri ich navrhovaní, oberá aj o tie posledné zvyšky súvislých zelených pásov, ktoré ľuďom zostali. Namiesto nevyužívaných spevnených plôch vo vnútroblokoch, ktoré by sa dali využiť na parkoviská tak prichádzame o ďalšie zelené plochy! Ďalším riešením by mohli byť parkovacie domy. Do ich realizácie sa postupne púšťajú samosprávy (Liptovský Mikuláš, Poprad, Žilina, a ďalšie), ktoré majú realnu ambíciu vyriešiť potrebu parkovania a zároveň uchovať zeleň na sídliskách.

 

Projekt I. a II etapy parku na Sekčove pochádza z roku 2000.

Projekt z minulého tisícročia sa dlho nedarilo realizovať


Zámer vytvoriť v najľudnatejšom prešovskom sídlisku Sekčov zónu pre aktívny oddych je starý už viac ako 17 rokov. Najstrašia projektová dokumentácia, s ktorou som prišiel do kontaktu pochádza z roku 2000. Avšak až v posledných rokoch vidieť zmeny prostredia zóny budúceho parku.

V rámci revitalizácie verejných priestranstiev podporujem vytvorenie relaxačnej zóny, ktorá by bola prirodzeným centrom oddychu, stretnutí, prechádzok zábavy, športu a hier v prírode. Niečo sa už podarilo a vytvorilo, no je potrebné pokračovať ďalej tak, aby zelená zóna mala zmysel a ľudia ju radi využívali. Z môjho pohľadu by zmysel mal park plný zelene s detským ihriskami, lavičkami, fitness prvkami, shami upravenými na cykloterén, sánkovanie , a pod. Zmyslom takejto zóny je jej atraktivita pre rôzne vekové a záujmové skupiny. To by si ale vyžadovalo okrem iného základnú podmienku – príjemné prostredie, ktoré ľudí vyláka von. V rámci Výboru mestskej časti č. 7 sa budem i naďalej všemožne usilovať, aby vyčlenený priestor čo najskôr nabral charakter takejto zóny. Všetko je ale otázka peňazí…

 

Projektová dokumentácia k III. etape parku na sídlisku Sekčov

 

Jeden problém sme už vyriešili: chodníky už nie sú kamienkové!


Dostupnosť a “zjazdnosť” komunikácií je podmienkou využívania aj zóny parku. Mám tým na mysli ich spevnenie pre pohodlnú chôdzu, ľahký prechod kočiarov, bicyklov a kolobežiek a ostatných ľahkých kolesových dopravných vynálezov. Pôvodná kamienková úprava sa mi nezdala ako najvhodnejšia, vzhľadom k tomu, že azda najčastejšie vidieť vonku mamičky s deťmi či seniorov. Tieto skupiny ľudí kamienkové chodníky asi nezlákajú na prechádzku. Spevnené chodníčky, veľa zelene, lavičky, detské ihrisko a športovisko by dali zóne, ktorá sa chce tváriť ako park tú správnu funkciu. Myslime na ľudí pri úprave nášho mesta! Aspoň niečo sa už podarilo! Chodníky už nie sú kamienkové, ale majú asfaltovú porvchovú úpravu. A je potrebné pokračovať ďalej…

 

Close