Tlačová konferencia 27.9.2017

Zvyšovanie školného v MŠ rozvírilo vášne


Pred pár dňami som, v snahe pmôcť mladým prešovským rodinám, publikoval môj postoj k zámeru radnice zvyšovať školné v MŠ. V článku: Prešov navrhuje zvýšiť školné v materských školách o 50%, som poukázal na nelogický zámer radnice priťažiť mladým rodinám, v najchudobnejšom krajskom meste, meste s najnižšou priemernou mzdou spomedzi krajských miest. Rozdiel v priemernej mzde je oproti Bratislave takmer 40%. Zvlášť po včera zverejnenom prieskume, ktorý konštatoval, že tretina mladých do 25 rokov chce do troch rokov natrvalo opustiť Slovensko sa mi návrh radnice enormne zvyšovať školné, zdal ako vydanie jednosmerného lístka z Prešova pre našich mladých.

 

Nevie primátorka čo robí úrad, alebo len nechce priznať k nepopulárnemu návrhu?


V periodiku Prešovský Korzár sa dňa 27.9.2017 objavil článok s názvom:  Vyššie poplatky v prešovských škôlkach? Radnica: Nebudú, šlo len o pracovný návrh. V ňom je nasledovné vyjadrenie prešovskej radnice.

Návrh VZN, ktoré vzbudilo aktuálnu diskusiu, je však podľa radnice už rok starý. „Materiál bol predložený 23. 9. 2016 ako pracovná verzia odboru školstva,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová. Bolo to v čase, keď mal odbor školstva v kompetencii ešte vtedajší viceprimátor Ďurišin. Ako povedala, šlo o „jedno z riešení, s ktorým sa primátorka nestotožnila. Mejlom zo 4. 10. 2016 bola pracovná verzia materiálu zastavená“. Téma navyšovania poplatkov tak bola stopnutá už vlani.

Niečo tu nesedí!!! Ak sa teda primátorka s návrhom nestotožňuje, prečo ho teraz nechala predložiť na rokovanie školskej komisie? A mimochodom, každý návrh, ktorý prichádza do komisie je len pracovný, pokiaľ ho neschváli zastupiteľstvo. A až po podpise primátorom nadobúda účinnosť. 

Spravodajský webportál presov.dnes24.sk v príspevku: Prešovská radnica vyvracia reči o zvyšovaní poplatkov v mestských škôlkach! uviedol ešte presnejší citát hovorkyne radnice.

„Prvotný materiál ako pracovná verzia bol predložený 23. septembra 2016 ako, upozorňujem, pracovná verzia odboru školstva, ktorý vznikol v čase, keď mal školstvo vo svojej kompetencii ešte vtedajší viceprimátor Ďurišin. Šlo o jedno z riešení, s ktorým sa primátorka (Andrea Turčanová, pozn. red.) nestotožnila a mailom zo 4. októbra 2016 táto pracovná verzia materiálu bola zastavená. Primátorka požiadala, aby sa hľadali iné zdroje na dofinancovanie školstva. 

Na takéto zahmlievanie problému sa naozaj nedá nereagovať!!!

Len včera sa radnica za návrh postavila aj v médiách. Prešovský korzár v článku: Proti zvyšovaniu poplatkov v prešovských škôlkach spisujú petíciu (27.9.2017) uviedol reakciu radnice, ktorá obhajovala zvyšovanie školného.

„V súčasnosti poberá rodič dieťaťa do troch rokov od štátu dotáciu 80 eur na účel umiestnenia dieťaťa do škôlky, z ktorej je návrh odboru školstva vyčleniť 60 eur. Doteraz to bolo 40 eur z dotácie, ktoré poberá rodič od štátu,“ vysvetlila Gazdová.

Ako to potom je naozaj? V jeden deň je to návrh úradu a na druhý už nie?

 

Bráni sa prešovská radnica klamstvom?! Ponúkam dôkaz!


Na úvod ale jedno moje osobné stanovisko:

“Tak ako som sa s návrhom VZN, ktorý mal smerovať k zvyšovaniu školného v MŠ nestotožnil minulý rok, keď som bol viceprimátorom, a návrh pripravili úradníci poza môj chrbát, ako to bolo napokon zvykom aj v iných prípadoch, tak sa s ním neviem stotožniť ani dnes, keď ho primátorka znova, 19.9.2017 nechala predložiť na rokovanie Komisie MsZ školstva a telesnej kultúry.”

A preto tvrdenie radnice, že: “Zvyšovanie poplatkov sa z pracovného návrhu do podoby riadneho materiálu nikdy nedostalo, keďže sa prakticky „skončilo“ v roku 2016,” uverejnené v prešovskom Korzári 27.9.2017, je bohapustá lož. Do očí bijúce klamstvo! Ako dôkaz predkladám pozvánku na rokovanie školskej komisie 19.9.2017. V pozvánke je program a v programe návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Kto chce, môže si to overiť i na web stránke mesta Prešov – ponúkam link – TU (snáď to tu niekto nevymaže). Pre istotu aj pdf verzia!

 

Pozvánka na rokovanie dňa 19.9.2017

 

Jeden deň návrh radnica obhajuje, druhý deň ho zapiera


Ak sa teda primátorka s návrhom nestotožňuje, prečo ho teraz nechala predložiť na rokovanie školskej komisie? A prečo radnica ústami hovorkyne vysvetľuje a obhajuje návrh MsÚ odboru školstva? Až po búrlivej reakcii rodičov, ktorú som, spolu s kolegami, vyvolal zverejnením zámeru radnice, nechala materiál primátorka stiahnuť a nedostal sa na rokovanie Mestskej rady v Prešove 27.9.2017. Celý návrh VZN ponúkam v pdf verzii znova:

 

návrh VZN_poplatky v školách (1)

 

Chce mať primátorka z MŠ len nízkonákladové odkladisko detí?


Prečo primátorka tvrdí, že sa s ním nestotožňuje, keď ho nechala predložiť na rokovanie školskej komisie? To naozaj neviem! Nadobúdam však pocit, že si na naše materské školy tzv. “zasadla” (ako hovoria školáci), ba čo viac svojim počínaním vedome či nevedome podkopáva nohy mestským MŠ. Už neraz sa nechala počuť, že by najradšej všetkým našim materským školám “odňala právnu subjektivitu.” Ako aj to, že v MŠ “netreba kvalifikované učiteľky,” pretože sú príliš drahé a zaťažujú mestskú pokladnicu. Nadobudol som pocit, že by z MŠ zrejme najradšej chcela mať len nízkonákladové odkladisko detí (au pair) počas pracovného času rodičov a to ešte za tak vysoké školné.

 

 

Zvláda MsÚ v Prešove manažovať prešovské školstvo?


To, že primátorka zjavne nezvláda manažovať prešovské školstvo jasne dokumentujú posledné udalosti. Len pred nedávnom sme zviedli, našťastie úspešný, zápas o to, aby aj deti mladšie ako tri roky mohli navštevovať MŠ. Aj vtedy, pred letnými prázdninami, išlo o zlý návrh MsÚ v Prešove na čele s primátorkou mesta. Navrhovali neprispievať MŠ na deti mladšie ako tri roky. To znamená: od mesta 0,-€ na deti mladšie ako tri roky. To by malo za následok, že deti, ktoré tento školský rok začali navštevovať MŠ a sú mladšie ako 3 roky, (cca 55% nových detí), by si v našich MŠ s najväčšou pravdepodobnosťou nenašli miesto. Bolo by to totiž pre riadieteľky MŠ likvidačné kritérium.

Ďakujem rodičom za hlasovanie na mojej web stránke www.martindurisin.sk, ktorým sme zvrátili tento zlý návrh prešovskej radnice. Malo ísť o biznis pre súkromné jasle? Neviem. Viem len, že teraz v septembri bol na stole druhý pokus. Tentoraz pokus o zvyšovanie školného v MŠ. Opäť boli najviac v ohrození deti mladšie ako 3 roky. Pre tie malo byť, podľa návrhu, školné zvýšené až o 50%!!! 

 

Návrh z dielne MsÚ v Prešove hovoril o úprave školného smerom hore. Účinný by mal byť od 1.2.2018. Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov by sa zvýšila pre menej ako trojročné deti o 50%. Pre rodičov detí by to znamenalo, v prípade jeho schválenia v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov, že by siahli oveľa hlbšie do svojej peňaženky. Zaplatili by o polovicu viac v porovnaní s tým čo platili doteraz. Suma by sa podľa návrhu úradu mala vyšplhať o 50% pre deťoch mladších ako tri roky a o tretinu viac pri troj a viacročných deťoch.

 

Po vyhranej bitke žiadna rana nebolí


Ak na niekoho potrebuje Mestský úrad v Prešove na čele s primátorkou naložiť špinu za vlastnú neschopnosť – prosím. Napriek tomu, že mi chceli pripísať spoluautorstvo návrhu, ktorý som nikdy nepodporil ani nepodporujem, ochotne nastavím aj druhé líce, ak to deťom a školám pomôže. Ja mám ale dobrý pocit z toho, že sme materským školám a rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ, znova pomohli. A to ma na tom všetkom teší úplne najviac. Preto viem, že tento, ani predošlý zápas, nebol zbytočný. A každý šrám v podobe očierňovania mojej osoby ma takto len posilňuje. Po vyhranej bitke totiž už žiadna rana nebolí. Ak naozaj chceme z Prešova urobiť lepšie miesto pre život je potrebné naslúchať hlasu jeho obyvateľov, pretože jedine tak budeme vedieť lepšie zadefinovať verejný záujem a nepísať nariadenia od stola, ktoré poškodzujú prešovské rodiny a naše školy.

 

Martin Ďurišin

poslanec MsZ mesta Prešov – vždy na Vašej strane

Close