Mesto Prešov na úradnej elektronickej tabuli 6.4.2020 zverejnilo návrh všebecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Prešov. Podľa zákona o obecnom zriadení sa návrh VZN musí zverejniť najmenej 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva, ktoré o ňom bude rokovať. Obyvatelia môžu 10 dní od zverejnenia podávať pripomienky a návrhy. Prečo takto potichu počas veľkonočných sviatkov? Jedna odpoveď sa natíska celokom jednoznačne: aby sme si to nevšimli – my obyvatelia Prešova, ani novinárska obec! Prečo?

 

Najprv zvýšilo polatky, teraz chce mesto odpad ešte aj menej vyvážať

V decembri 2019 schválilo MsZ mesta Prešov navýšenie poplatku za komunálny odpad o cca 47%. To v konkrétnej sume znamená, že za jedného obyvateľa zaplatíme ročne nie 20,03 € ale 29,50 € – teda o takmer 9,50 € viac. Pri štvorčlennej rodine pôjde od januára 2020 o sumu približne 38€. Argumentom bola údajne najnižšia suma za komunálny odpad zo všetkých krajských miest na Slovensku. Tvrdenie v tomto argumente je možno správne, ale ako celok neobstojí. Prečo? Pretože cenu generujú náklady a za veľmi vysokú sumu nákladov zodpovedá primátorka a jej mestský úrad, ktorý na vlastnú päsť (v rozpore s odporúčaním poslancov) vyhlásil a zrealizoval súťaž na likvidáciu odpadov v meste Prešov. Ale to je na samostatnú knihu – nie na tento článok.

 

De facto zdraženie služby

Tak či onak: zdražovaniu, ktoré mesto Prešov “odkleplo” ešte koncom roka 2019 však zrejme nie je koniec! Na začiatku apríla (6.4.2020) zverejnilo mesto nový návrh, ktorý de facto bude znamenať ďalšie zdraženie služby – ale len pre obyvateľov rodinných domov v Prešove. Z celého návrhu nového VZN, ktorý obsahuje 8 úprav a doplnení toho pôvodného VZN o odpadoch je najzaujímavejší len jeden článok. A to ten, ktorý hovorí o tom, že frekvencia zberu komunálneho odpadu sa men na: “1x za 2 týždne od rodinných domov“. V súčasne stále platnom a účinnom VZN je frekvencia zberu 1x za 1 týždeň. Pri rodinných domoch tak pôjde de facto o 50% zdraženie. Respektíve, ak chceme byť 100% korektní: suma zostane rovnaká, ale odpad budeme vyvážať namiesto 52x – len 26x. Teda o 50% menej!

 

Pod rúškom korony a “šetrenia” sa môže všetko?!

Aký je skutočný dôvod na zníženie frekvencie vývozu komunálneho odpadu nevedno. Dôvodová správa zverejnená zatiaľ nebola. Argumentovať koronakrízou by bolo minimálne počudovaniahodné, pretože množstvo ľudí je v tejto dobe doma. A keďže sú doma dá sa predpokladať, že doma produkujú aj viac odpadu – nie menej! Naproti tomu firmám a živnostníkom sa komunálny odpad bude aj naďalej vyvážať rovnakou t. j. každotýždňovou frekvenciou. A to aj napriek tomu, že množstvo prevádzok (školy, reštaurácie, …atď) sú t. č. zatvorené. Príklad: Predstavte si, že zo všetkých škôl v Prešove (vysokých, základných i stredných či materských) budú po schválení návrhu TSmP, a. s. naďalej zbierať odpad každý týždeň, avšak od rodinných domov sa tento interval zmení na každé 2 týždne. Prečo? Pretože sme všetci (takmer) doma a nie v škole. No nevyzerá to ako v Kocúrkove? Čo poviete?

 

Odpadové hospodárstvo je biznis, ale v Prešove obrovská strata!

Mesto Prešov argumentuje, že neustále na odpady dopláca, a to nemalou sumou. Po novom by každý obyvateľ s trvalým pobytom v meste mal za každý deň zaplatiť 0,08€/deň. Pri súčasnom počte obyvateľov Prešova tento poplatok ročne vygeneruje bezmála 2,5 mil. €. Predstavte si, že minimálne raz toľko ešte mesto dopĺňa z rozpočtu. Odpadový “biznis” je však pre Prešov výrazne stratový. Sú však aj samomsprávy, ktoré na odpadoch vedia zarábať. Príkladom je mesto Trenčín, kde sa naši radní na čele s primátorkou boli radiť, zjevne však rady Trenčanov nepadli na úrodnú prešovskú pôdu.

 

Čudujeme sa úbytku obyvateľstva v Prešove?

Poplatok za komunálny odpad asi nie je rozhodujúcim kritériom pri výbere domova a trvalého pobytu, ale do mozaiky pri takomto rozhodovaní iste zapadá. Ak by sme si porovnali náklady na život v Prešove a v obciach okolo (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálne odpady, …) Podmienky v Prešove sú veľmi nevýhodné, a tak sa stalo, že za posledné roky odišlo do obcí – prešovských satelitov cca 10.000 ľudí, pôvodne s trvalým pobytom v Prešove. Strata 10.000 obyvateľov je obrovský výpadok v príjmovej stránke rozpočtu mesta Prešov: Ponúkam malý prehľad poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciach – tzv. prešovských satelitoch. Tu je výsledok:

 

 

 
Nový návrh si možete prečítať tu:

 

Súčasne platné VZN o odpadoch je tu:
 
Použité zdroje:

Close