Mesto Prešov sa člení na 7 volebných obvodov, ktoré sú rozlíšené iba číslom 1 až 7. Tieto […]
Dlhé roky je to s prešovským odpadom zlé. Tejto téme som sa venoval už od roku 2015. […]
V Prešove je dnes registrovaných 3278 psov. Mesto Prešov za posledných 10 rokov na dani za psa […]
Na Slovensku máme 5 druhov volieb. Každé z nich si vyžadujú náročnú prípravu. Voľby nás zároveň stoja […]
Mnohé okolia bytových domov v Prešove možno právom zaradiť medzi nevídané záhradnícke skvosty. Prešovské sídliská sú dnes […]
Mrazivé zimy spred 100 rokov sa na našom území objavia už len sporadicky. Skutočne mrznúca časť zimy vydrží […]
Osobne zastávam názor, že plošné testovanie obyvateľstva na COVID-19 je dobrý nápad. Zápasím však s tým, či […]
Počas koronakrízy sú úsporné opatrenia zrejme nevyhnutnosťou, na tom sa asi spoločnosť zhodne. Je však dôležité zadefinovať […]
Mesto Prešov na úradnej elektronickej tabuli 6.4.2020 zverejnilo návrh všebecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN), ktorým sa mení […]
Tretie najväčšie mesto na Slovensku na svojom najväčšom panelovom sídlisku nedodržiava ani svoje vlastné projektové zámery. Namiesto […]
Close