Ako rozšíriť kapacity materských škôl v meste Prešov?

Tu je jeden námet.

Jedna možnosť sa núka záchranou vlastného majetku mesta. MŠ na ulici Hviezdoslavovej by mohla mať väčší a ešte krajší areál. Veľký chátrajúci areál ZUŠ má spoločnú hranicu s MŠ Hviezdoslavova. Prepojiť tieto objekty a vytvoriť v nich MŠ s hudobným zameraním by stálo za viac než len úvahu.
Mesto Prešov, aj vďaka dobre stráženému rozpočtu zo strany poslancov MsZ, hospodárilo v minulom roku s prebytkom 4 mil. €. Zdroje teda sú, deti sú najlepšou investíciou. Záchrana a sanácia vlastného majetku a jeho účelné využitie sú tiež hodné pozornosti…

Čo vy na to? Prijali by ste viac miest pre deti MŠ v centre mesta?

Close