Mestský park SEKČOV
V rámci revitalizácie verejných priestranstiev podporujem vytvorenie relaxačnej zóny, ktorá by bola prirodzeným centrom oddychu, stretnutí, prechádzok zábavy, športu a hier v prírode (na ostatnom kúsku prírody na sídlisku Sekčov vo VMČ 7). Niečo sa už podarilo a vytvorilo, no je potrebné pokračovať ďalej tak, aby to malo zmysel, aby tento priestor ľudia radi využívali. To by si ale vyžadovalo okrem iného základnú podmienku – dostupnosť, a teda “zjazdnosť” chodníkov. Mám tým na mysli ich spevnenie pre pohodlnú chôdzu, ľahký prechod kočiarov, bicyklov a kolobežiek a ostatných ľahkých kolesových dopravných vynálezov. Súčasná kamienková úprava sa mi nezdá ako najvhodnejšia, vzhľadom k tomu, že azda najčastejšie vidieť vonku mamičky s deťmi či seniorov. Tieto skupiny ľudí kamienkové chodníky asi nezlákajú na prechádzku. Spevnené chodníčky, veľa zelene, lavičky, detské ihrisko a športovisko by dali zóne, ktorá sa chce tváriť ako park tú správnu funkciu.
Prešov by mal byť mestom pre ľudí.

Close