Mesto Prešov sa člení na 7 volebných obvodov, ktoré sú rozlíšené iba číslom 1 až 7. Tieto […]
Close