MsÚ v Prešove pripravil návrh VZN o dotáciách pre školy Mesto Prešov v novom návrhu všebecne záväzného […]
Close