Prešovské MŠ možno nebudú prijímať deti do 3 rokov. Súhlasíte?

Prešov, MŠ Jurkovičova

MsÚ v Prešove pripravil návrh VZN o dotáciách pre školy


Mesto Prešov v novom návrhu všebecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov navrhuje neposkytovať dotácie na dieťa materskej školy do troch rokov veku. Tak znie návrh VZN z dielne Mestského úradu v Prešove. Pre riaditeľky materských škôl by to znamenalo výrazný škrt cez rozpočet, resp. by boli nepriamo nútené neprijímať deti do 3 rokov, pretože by na tekéto deti od mesta nedostávali dotáciu. Súhlasíte s takýmto návrhom? Celý návrh VZN si môžete nájsť TU: Návrh VZN.

 

Návrh VZN čaká vyhodnotenie pripomienok


Návrh VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie. Možnosť pripomienkovania je už uzavretá. Teraz návrh VZN čaká na vyhodnotenie vznesených pripomienok Komisiou MsZ mesta Prešov školstva a telesnej kultúry a ich zapracovanie do finálneho návrhu VZN, ktorý bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 28.6.2017. O finálnej podobe VZN rozhodnú poslanci MsZ.

 

Čo Vy na to?


Vaše názory a postrehy mi výrazne pomôžu pri prijatí zodpovedného rozhodnutia ako pristúpiť k návrhu VZN pri hlasovaní v MsZ mesta Prešov 28.6.2017. Dobrú samosprávu vytvoríme jedine spolu. Ak budeme vedieť zreteľne zadefinovať verejný záujem dokážeme pohodlnejšie dospieť k jeho naplneniu. Aktívny prístup obyvateľov a volených predstaviteľov a ich spoločné hľadanie riešení zohľadňujúcich záujmy Prešovčanov je najlepšou cestou ako z Prešova vytvoríme ešte lepšie miestzo pre život. Vopred Vám ďakujem za Váš názor, Vaše postrehy a komentáre.

s úctou

Martin Ďurišin – nezávislý poslanec MsZ mesta Prešov – vždy na Vašej strane

Prosím zdieľajte: