Zámer mesta Prešov chce na vlastné náklady realizovať súkromný investor

Prešov jednoznačne potrebuje revitalizovať vnútrobloky bytových domov Každý verejný priestor mestskej aglomerácie má svoje špecifiká a možno aj nedostatky. Pozostatkom predošlého socialistického režimu sú, okrem iného, sídliská, ktoré mali zabezpečiť štandard bývania pre každého, kto si o bývanie zažiada. Systém socialistickej výstavby síce enormne zvýšil počet bytových jednotiek, a teda…

čítať viac

Prešovskí taxikári na protest trúbili pod oknami radnice

Prešovskí taxikári na protest trúbili pod oknami radnice. Sú nahnevaní na primátorku. Nesúhlasia so zámerom samosprávy zrušiť na Hlavnej ulici vyhradené stanovištia pre taxislužby. Vedenie mesta chce posunúť parkoviská určené pre niektoré taxislužby z Hlavnej ulice na vedľajšie – na Weberovu, Hurbanistov a Jarkovú. Taxikári tvrdia, že ich zákazníci v noci nebudú…

čítať viac

Zrelé jubileum: Najstaršia národnostná materská škola na Slovensku oslávila svoje sedemdesiatiny

Najstaršia na Slovensku Najstaršia národnostná materská škola na Slovensku dnes oslávila svoje 70-te výročie (anno 1947). Napriek zrelému veku vôbec nevyzerá staro. Veď ako by aj mohla, keď sa s láskou stará o tie najmladšie detské duše. MŠ Sládkovičova v Prešove s vyučovacím jazykom ukrajinským je jedinou národnostnou MŠ v…

čítať viac