Poslancovanie v Prešove

Od obyvateľov Prešova som dostal poverenie do verejnej služby, preto sa zároveň sa venujem aj komunálnej politike v meste Prešov, treťom najväčšom meste na Slovensku, kde pôsobím ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a člen Mestskej rady v Prešove. Mestský parlament je fascinujúcim miestom, kde sa rozhoduje o budúcnosti mesta. S veľkou zodpovednosťou, odhodlaním a pokorou sa snažím pristupovať k výkonu poslaneckého mandátu. Som členom Komisie MsZ školstva a telesnej kultúry a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a pracujem aj vo Výbore mestskej časti č. 7 (sídl. Sekčov) Navyše pôsobím ako poslanec, ktorý vykonáva spoločenské obrady (sobáše, stužkové slávnosti, jubileá, uvítania detí do života, …)

Prosím zdieľajte: