Začiatkom roku 2018 Slovenská pošta, a. s. oznámila svoj zámer zrušiť svoje súčasné pobočky pošty č. 8 a 9, na ulici Exnárovej a Zemplínskej na sídlisku Sekčov a zlúčiť ich do jednej pobočky, ktorá by mala byť v obchodnom centre Eperia. Prešovské sídlisko Sekčov patrí medzi najväčšie sídliská na Slovensku. Ak pošta uplatní svoj zámer, viac ako 25.000 ľudí bude mať len jednu pobočku pošty.

“Tak výrazné zhoršenie dostupnosti poštových služieb je pre mňa, a iste i pre mnohých Sekčovčanov, neprípustné! Pre porovnanie okresné mesto Vranov nad Topľou má 22.000 obyvateľov a jeho obyvtelia majú k dispozícii 3 pobočky pošty.  Prečo má mať Prešov horšie podmienky? Veľmi mi záleží na tom, aby severná časť sídliska Sekčov, mestská časť č. 7, kde žije viac ako 14.000 obyvateľov, nestratila svoju poštu.”, odhaľuje svoje motívy autor petície M. Ďurišin.

 

Aktivisti začali biť na poplach už vo februári!


Martin Ďurišin

Martin Ďurišin, poslanec prešovského mestského zastupiteľstva (za mestskú časť č. 7: Sekčov – sever, Šalgovík) už vo februári 2018 inicioval petíciu za zachovanie pobočky pošty na Exnárovej ulici. Pri iniciovaní petície šiel, podľa vlastných slov, do terénu s malou dušičkou, nevedel totiž odhadnúť aké budú nálady obyvateľstva na rušenie pobočky a jej presun do obchodného centra Eperia. Petíciou myslel skôr na starších ľudí a seniorov, ktorým by presun pobočky nesmierne skomplikoval situáciu. Sekčovčania oduševnene podpisovali petíciu a často aj hromžili na nezmyselný nápad rušiť tak využívanú pobočku pre takmer 15.000 ľudí. V priebehu krátkeho času sa mu podarilo vyzbierať 3.000 podpisov pod petíciu.

“Sekčovčania sa nadšene a nesmierene iniciatívne zapojili do petície. Chcem im za to aj touto cestou veľmi pekne poďakovať. Je to jasný dôkaz toho, že ak ide o správnu vec, Prešovčania sa vedia zomknúť a spolupracovať.”, hovorí autor petície M. Ďurišin.

 

Druhá petícia odoslaná


Aj keď s prvou petíciou ho na pošte odbili, nestratil odhodlanie, práve naopak. K Martinovi Ďurišinovi sa pridali ďalší aktivisti: František Oľha a Jarmila Vokálová, ktorí spolu vytvorili petičný výbor, a s podporou mnohých ďalších sa pustili do ďalšej petície. Petíciu tentoraz adresovali riaditeľovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ing. Vladimírovi Kešjarovi. Tento úrad uďeľuje poštovú licenciu a je v zmysle zákona: „povinný sledovať, či univerzálna služba a poštový platobný styk sú zabezpečené v rozsahu podľa zákona, licencie a požiadaviek na kvalitu.“ Vo štvrtok 27. septembra 2018 aktivisti na pobočke pošty Prešov 9 na Exnárovej ulici odoslali už druhú petíciu za jej záchranu.

 

Petičný výbor: Martin Ďurišin (predseda), František Oľha (člen), Jarmila Vokálová (členka) pred podaním petície za zachovanie pobočky pošty na Exnárovej ulici v Prešove.

 

Dodržiava pošta podmienky licencie?


V dokumente „Požiadavky na kvalitu univerzálnej poštovej služby“, ktorý je súčasťou poštovej licencie, teda dokumentu, na základe ktorého Slovenská pošta, a. s. vôbec môže poskytovať poštové služby, stojí na prvom mieste dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest.

Členovia petičného výboru Martin Ďurišin, František Oľha a Jarmila Vokálová sú toho názoru, že prípadným uplatnením zámeru Slovenskej pošty a, s. zlúčiť v Prešove pošty č. 8 a 9, ktoré sú dnes logisticky dobre rozmiestnené na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov, dôjde k zhoršeniu dosptupnosti poštových služieb pre koncových zákazníkov. Práve dostupnosť prístupových a kontatktných miest verejnej poštovej siete je azda jednou z najdôležitejších požiadaviek na kvalitu poštových služieb. V Požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby sa jasne konštatuje, že: “prístupové a kontaktné miesta musia byť obyvateľom dostupné bez neúmerných komplikácií.

Zo Sibírskej ulice sú to do Eperie 2 kilometre. Predstavte si, že by tam mala dôjsť staršia pani, ktorá si doteraz chodila šeky pravidelne a poctivo vyplácať na pobočku na Exnárovej ulici! Myslíte si, že to zvládne? Ak by tam aj došla, nestratí sa? Viete koľko je takých ľudí, ktorí toto nezvládnu?”, pýta sa M. Ďurišin

 

Žiadajú vykonanie štátneho dohľadu


Ing. Vladimír Kešjar. Foto: SME – G. Kuchta

Aktivisti sú presvedčení, že plánovaným počinom premiestniť zrušiť a zlúčiť pobočky pošty do jednej v obchodnom centre Eperia, by sa, predovšetkým seniorom a menej mobilným ľuďom, neúmerne zhoršila dostupnosť poštových služieb. V liste predsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ing. Vladimírovi Kešjarovi, žiadajú úrad o vykonanie štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb na sídlisku Sekčov v meste Prešov a preverenie plnenia “Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby” zo strany Slovenskej pošty, a. s.! Úrad doposiaľ neodpovedal.

 

Napriek tomu, že už je po lehote, odpoveď z úradu stále neprišla. V poštovej licencii sa totiž jasne uvádza, že pri rozmiestňovaní pobočiek pošty je potrebné prihliadať aj na objektívnu potrebu verejnosti. Riaditeľa úradu sa pýtam – čo je lepším dôkazom obejktívnej potreby verejnosti ako petícia obyvateľov, ktorí chcú svoju poštu? Ťažko sa asi formuluje akákoľvek negatívna odpoveď. Možno preto tak dlho trvá napísanie odpovede na petíciu.”,  domnieva sa M. Ďurišin, no zároveň dodáva, že: “Malým víťazstvom v našom snažení je aj skutočnosť, že pobočka ešte stále funguje.”

 

Petícia za zachovanie pošty sa stretla s obrovským záujmom verejnosti Sekčova.

 

 

Nebojujú proti pobočke v Eperii


Aktivisti tvrdia, že ich zámerom nie je zmarenie vzniku pobočky pošty v nákupnom centre Eperia. Práve naopak. Vznik novej pobočky vítajú. Žiadajú len udržanie pobočky pošty na Exnárovej ulici alebo na akomkoľvek inom vhodnom mieste tak, aby  zostala v mestskej časti č. 7 a slúžila svojim viac ako 14.000 obyvateľom, ktorí tam trvale bývajú.

“Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa podpísali pod petíciu proti zrušeniu pošty 9. Pod petíciu pridalo svoj podpis aj mnoho poštových doručovateľov. Vysoko pozitívny postoj k petícii zaujali aj majitelia malých prevádzok v blízkosti pošty, ktorí sa obávajú o svoj biznis, ak by sa “pošta na Exnárke” zrušila. Jeden starší pán nám pri podpise povedal: “Ľudia nemajú chodiť za poštou, ale pošta za nimi!” Ďakujeme naozaj za každý jeden podpis. Veríme, že podpisy pomôžu zachovať pobočku!”, dúfa autor petície a predseda petičného výboru Martin Ďurišin.

 

 

Plán B: “Pošta Partner”


“Záchrana pošty č. 9 na Sekčove sa pre nás stala už osobnou záležitosťou. Investovali sme už nesmierne veľa úsilia a bojujeme o ňu už príliš dlho nato, aby sme nechali znechutiť či zastaviť v prípade odmietavého stanoviska úradu. Budeme hľadať možnosť uplatnenia iného riešenia. Vidíme ho v prevzatí a prevádzkovaní poštovej licencie v pobočke na Exnárovej ulici mestom ako zmluvným partnerom pošty.”, hovorí Martin Ďurišin.

Tento spôsob prevádzkovania poštových služieb sa uskutočňuje pod názvom Pošta Partner. Zmluvní partneri pošty dnes prevádzkujú 40 takýchto pobočiek pošty po celom Slovensku. Tieto sa nachádzajú napr. v potravinách či hoteloch. Slovenská pošta, a. s. už dlhšiu dobu rokuje so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) o ich možnom rozšírení aj na obecné úrady. Slovenská pošta už pred desiatimi rokmi uvažovala o zrušení 1/3 všetkých prevádzok, najmä v obciach, kde by ich prevádzkovanie prevzali obecné samosprávy. Ich zámer vtedy zastavil práve regulačný úrad. Slovenská pošta sa však netajila, že pokus zopakuje. Pokus č. 2 sa zrejme preto nenesie v znamení hesla: “s bubnom na zajace”, ale pekne potichu.

“Keď to funguje v potravinách, tak je veľký predpoklad, že to zvládne aj obec alebo obecný úrad”, konštatoval v článku pre TASR (teraz.sk) v marci 2018 generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.

Stačilo by, ak by mesto splnilo podmienky. V takom prípade musí dostať licenciu. Mesto Prešov drží v rukách všetky dobré karty – priestor na Exnárovej ulici, ktorého je vlastníkom, možnosť prevziať zavedenú prevádzku pošty a prispieť k vytvoreniu pracovných miest i udržateľnosti podnikateľských aktivít v blízkom susedstve pobočky, a teda si udržať si aj naďalej týchto nájomníkov.

“Poviem to jednoducho: Urobíme všetko preto, aby pošta na Exnárke zostala – a je to jedno v akej forme, či ako klasická pobočka pošty, tak ako doteraz, alebo ako Pošta partner, prevádzkovaná mestom Prešov. Pošta v tejto časti Sekčova jednoducho musí byť! Zachovanie pobočky pošty na Exnárke je verejným záujmom!”, tvrdí Martin Ďurišin.

Uvidíme však ako to celé dopadne!

Close