Začiatkom roku 2018 Slovenská pošta, a. s. oznámila svoj zámer zrušiť svoje súčasné pobočky pošty č. 8 […]
Milí Sekčovčania, pred časom som Vás žiadal o podporu pri zbieraní podpisov pod petíciu adresovanú Slovenskej pošte, […]
  Pred časom sa v prešovskej verejnosti, najmä u Sekčovčanov rozšírila správa o tom, že pobočka Slovenskej […]
Close