Poslanecké „povinnosti“

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove som jedným z poslancov, ktorý vykonáva občianske obrady. Okrem sobášov  odovzdávam stužky maturantom, vediem obrady uvítania detí do života, životné jubileá a vykonávam akt rozlúčky so  zosnulými. Fotografie zachytávajú „stužkovanie“ žiakov Strednej odbornej školy služieb v Prešove, či šťastných novomanželov.

Prosím zdieľajte: