Pred časom sa v prešovskej verejnosti, najmä u Sekčovčanov rozšírila správa o tom, že pobočka Slovenskej […]
Close