MsÚ v Prešove pripravil návrh VZN o dotáciách pre školy Mesto Prešov v novom návrhu všebecne záväzného […]
  MsZ mesta Prešov schválilo dotácie pre šport Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 24.5.2017 poslanci, […]
  Kosenie je v Prešove problémom každoročne Kosenie je v našom Prešove každoročne značným problémom. Systém kosby predmetom […]
  Obradná sieň by mala umocňovať čaro životnej udalosti Obradná sieň Mestského úradu v Prešove je miestom jedinečných […]
Prešov, srdce Šariša, je kultúrno-historickým centrom regiónu s bohatou históriou. V tomto roku (2017) oslavuje 770. výročie […]
Prešov jednoznačne potrebuje revitalizovať vnútrobloky bytových domov Každý verejný priestor mestskej aglomerácie má svoje špecifiká a možno […]
Ako rozšíriť kapacity materských škôl v meste Prešov? Tu je jeden námet. Jedna možnosť sa núka záchranou […]
Mestský park SEKČOV V rámci revitalizácie verejných priestranstiev podporujem vytvorenie relaxačnej zóny, ktorá by bola prirodzeným centrom […]
  Chceme naozaj všetci Lepší Prešov? Každé občianske združenie, ktoré aktivizuje ľudí k efektívnemu dosahovaniu verejnoprospešných cieľov […]
Sledujte nás naživo, ak to zvládnete… Vytvorte si vlastný názor kto a ako dobre zastupuje záujmy Prešova […]
Close