Mesto Prešov už zrejme onedlho spoplatní parkovanie aj na sídliskách!

 

Mesto Prešov zrejme už onedlho spoplatní parkovanie na sídliskách. Po troch rokoch teda znova pristupuje k pokusu o zmenu regulácie parkovania v Prešove. Najväčšou zmenou je spoplatnenie parkovania na prešovských sídliskách. Prešovčania tak okrem toho, že nemajú kde pohodlne večer zaparkovať budú navyše hromžiť aj preto, že za tento stav budú musieť aj zaplatiť. Je ale pravdou, že za ostatné 4 roky sa v Prešove vytvorilo niekoľko sto nových parkovacích miest. Ich kapacita ale už dnes nie je ani zďaleka postačujúca a Prešovčania si svoje autá parkujú ako vedia – na uliciach, na chodníkoch, na mestskej zeleni, a pod. Pravdepodobne od 1.1.2020 si za to ešte aj zaplatia.

 

Bez verejnej diskusie!


Mesto Prešov pristupuje k ďalšiemu návrhu “Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o dočasnm parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov”. Deje sa tak bez širokej verejnej diskusie k tomuto návrhu. A to napriek tomu, že návrh sa dotkne tisícov obyvateľov mesta Prešov, ktorí vlastnia motorové vozidlá a dnes majú na sídliskách problém zaparkovať. Anketu o parkovaní, ktorú pred dvomi rokmi prešovská radnica uskutočnila, nemožno vnímať ako verejnú diskusiu k predkladanému návrhu, ktorý bude výrazným spôsobom regulovať parkovanie v meste. Návrh sa oproti pôvodnému návrhu spred troch rokov zmenil.

 

Už nie 1€ ale 25€ ročne


Návrh VZN o parkovaní z roku 2016 stanovoval výšku poplatku za rezidenčnú kartu v zóne na 1,-€ ročne. Je ale skutočnosťou, že návrh VZN z roku 2016 od stola zmenila p. primátorka Turčanová spôsobom, ktorý nie je hodný dobrého hospodára. Primátorka vtedy sumu za parkovanie na sídliskách, teda za rezidenčnú kartu, zmenila na symbolické 1 € na rok. Nový návrh už hovorí o 25€ za ročnú rezidenčnú kartu. Ak v rodine vlastníte aj druhé auto a budete chcieť ho naďalej parkovať na sídlisku vyjde vás to nie na ďalších 25€ ale na ďalších 100€! Teda spolu ročne za 2 autá na 125€! Aj to len v prípade že mesto prešov usúdi, že je v zóne dostatok miesta pre vaše druhé auto. V opačnom prípade tam nebudete môcť legálne ako rezident druhým autom parkovať.

 

 

Bez garancie parkovacieho miesta!


Ani nový návrh VZN o parkovaní nerieši garanciu parkovacieho miesta pre rezidnetov (t. j. obyvateľov zóny s trvalým pobytom v zóne, ktorý majú nárok na rezidenčnú kartu v hodnote 25,- €/rok). Čo to znamená? Znamená to jednoducho to, že aj keď budete spĺňať všetky predpoklady na to, aby ste si mohli zakúpiť rezidenčnú kartu a aj si ju zakúpite, nik vám negarantuje, že budete mať aj kde zaparkovať. A už vôbec nie na nejakom konkrétnom parkovacom mieste! Nanajvýš tak v rámci zóny! Predstavte si to tak, že ste mestu zaplatili 25€ a i naďalej si budete musieť hľadať miesto tak ako doteraz. Ak by ste sa aj sťažovali, že nemáte kde zaparkovať napriek tomu, že ste rezidentom, ktorý si poctivo platí parkovanie, odpoveď z Mestského úradu v Prešove bude, že v rámci zóny si iste “svoje” miesto nájdete. Ak by sa vám to napriek tomu nepodarilo a kontaktovali by ste v tejto veci mestskú políciu – tá zrejme bude musieť prehľadávať celú zónu a zisťovať, ktoré auto neoprávnene parkuje na rezidentskom mieste. Viete si predstaviť to pátranie? Všimnite si napr. veľkosť zón sídliska Sekčov!

Príloha č. 2 návrhu VZN o dočasnom parkovaní: zóny parkovania

 

ŤZP nebudú mať nárok na bezplatné parkovanie, ak…


Veľmi nešťastne postihuje nový návrh osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Pre ich bezplatné parkovanie v zóne im stanovuje splnenie 4 podmienok.

  1. trvalý pobyt v zóne
  2. posudok UPSVaR, že je odkázaný na individálnu dopravu
  3. posudok UPSVaR, o zníženej schopnosti pohybu a kompenzácii výdavkov súvisiacich so zabezpečením motorového vozidla
  4. sama osoba ŤZP musí byť vlastníkom motorového vozidla

Najmä táto štrvtá podmienka môže byť poriadnou komplikáciou, predovšetkým v tých rodinách, kde ŤZP sú deti. Rodičia tak budú musieť buď prepisovať auto na svoje deti, alebo sa zmieriť s tým, že nebudú môcť parkovať bezplatne.

 

Celý návrh VZN o parkovaní si pozrite TU: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

 

A čo návšteva?!


Nový návrh VZN počíta aj s parkovacou kartou pre návštevy. Ak k vám teda príde rodina na návštevu, môžete im zaobstarať parkovaciu kartu. Najviac však na dva pracovné dni. Návrh VZN však nič nehovorí o jej cene. Aby mala zmysel, mala by stáť menej ako 2 €. Pretože v zónach na prešovských sídliskách bude celodenné parkovanie pre nerezidentov stáť maximálne 1€. Koľko však bude stát karta s označením: “Návšteva zóny” návrh nehovorí nič. Zrejme na to autori návrhu pozabudli.

 

Rovnaké dane – nerovnaký meter


Nový nývrh VZN o dočasnom parkovaní  používa nerovnaký meter na obyvateľov Prešova vo vzťahu k parkovaniu a poplatkom za parkovanie. Ide o to, že všetci obyvtaelia Prešova sú síce úplne rovnoprávni vo vzťahu k výške daní a poplatkov, avšak obyvatelia domov sú znevýhodnení. Predstavte si, že ste obyvateľom Prešova a bývate v dome. Vaša vydatá dcéra býva v paneláku na prešovskom sídlisku. Kým dcéra má možnosť zakúpenia si rezidenčnej karty za “zvýhodnenú” cenu 25€ za prvé auto, vy, ak chcete prísť na návštevu autom, zaplatíte za parkovanie na sídlisku 20 centov za hodinu. Prečo návrh VZN delí obyvateľov Prešova na dve kategórie z pohľadu parkovania? Čo by na toto povedal Ústavný súd SR?

 

Návrh VZN nepodporil ani manžel prešovskej primátorky


Ing. Ján Turčan je pre volebné obdobie 2018 – 2022 členom Komisie MsZ mesta Prešov pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie ako neposlanec. Na rokovaní komisie, ktorej predmetol bol aj tento návrh VZN, manžel primátorky Ing. Ján Turčan vzniesol pripomienky k návrhu VZN a návrh pri halsovaní nepodporil. Nastane v rodine Turčanových rozkol? Stiahne primátorka návrh VZN a prizná, že naozaj nie je dobrý ani po troch rokoch “intenzívnej” práce na návrhu riešenia parkovacej politiky. Stahne prešovská primátorka návrh VZN z programu rokovania MsZ (resp. ho vôbec nepredloží)? Alebo ho predloží a ak neprejde u poslancov v zastupiteľstve – umyje si ruky a povie, že opäť zlí poslanci neschválili super návrh, ktorý ona a úrad roky pripravovali a ktorý by “zlepšil” situáciu s parkovaním na prešovských sídliskách. Toto by bol asi pre prešovskú primátorku najlepší možný politický výsledok. Ona a úrad má riešenia pre Prešov, ale tí zlí poslanci jej to furt blokujú. Odkaz od primátorky Prešovčanom bude: ja som skvelá, ale “zvoľte si nabudúce lepších poslancov”.

Prečo sa Prešov neinšpiroval Trenčínom, kde zástupcovia radnice i poslancov boli na “vohľady”?

Kritika však nestačí – mám aj návrh reálneho riešenia (sledujte môj web aj naďalej)

Prosím zdieľajte: