Zima je krásnym ročným obdobím. Je to čas spojený s obdobím Vianoc – najkrajšieho kresťanského sviatku, oslavujúceho narodenie Božieho Syna, ale i sviatku rodiny. Trblietavý vianočný stromček, rodinné spoločenstvo za štedrovečerným stolom, rozžiarené oči nedočkavých detí, cesta na polnočnú omšu a vonku padajúci sneh… je moja ideálna predstava zimy. Padajúci sneh je pre deti isto očarujúco romantickým symbolom zimy – prírodnou plastelínou, z ktorej sa dá vymodelovať snehuliak či bunker. Ale pre samosprávu je to problém. Ako zabezpečiť zjazdnosť ciest a chodníkov? Dobrým plánom údržby a nezanedbaním prípravy na zimu! Veď predsa to, aká bude zima v Prešove, závisí nielen od počasia, ale aj pripravenosti na ňu!

 

 

Zametať chodníky a upratovať z nich sneh už nemusíte!


Zákonná úprava, ktorá donedávna platila  predstavovala zvláštny právny precedens spočívajúci v tom, že zaväzovala určitú skupinu subjektov starať sa o veci patriace do vlastníctva iných osôb, a to dokonca bezodplatne. To znamená, že ak ste boli vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá vo svojom susedstve mala verejné priestranstvo, museli ste ho zametať i čistiť od snehu. Ba čo viac, boli ste právne zodpovední i za škody, ktoré by vznikli v dôsledku znečisteného alebo zľadovateného chodníka. A to aj keď nebol váš!!!. To znamená, že napr. majitelia domov nielenže museli chodníky čistiť, odpratávať z nich sneh, ale niesli tiež zodpovednosť za to, ak sa na šmykľavých chodníkoch niekomu niečo stalo! Paradox, ktorý nemal obdobu!

Staré znenie zákona:

“Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, ktorá hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou v súvisle zastavanej časti obce, je povinný zabezpečiť, aby priľahlý chodník bol riadne a včas čistený a pri ľadovici posypávaný, a to predovšetkým na zaistenie bezpečnej chôdze.”

(zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách, §23, ods. 1)

 

Novela zákona všetko mení!


Novelou zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorú poslanci NR SR schválili 14.3.2018 je už všetko inak! Tento, doposiaľ nelogický a, dovolím si povedať i nespravodlivý stav, končí. Nový zákon totiž priniesol, okrem iného, aj zmenu v povinnosti čistenia chodníkov. O chodníky sa po novom budú starať ich vlastníci alebo správcovia. To v prípade väčšiny miest a obcí znamená, že stav čistotu a zjazdnosť budú zodpovedné samotné samosprávy – teda mestá a obce. Ako sú ale na túto skutočnosť pripravené?

Nové znenie zákona:

Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.”

(zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách – cestný zákon v znení neskorších predpisov, §3d, ods. 6)

 

Pomáhať mestu môžeme naďalej!


Chodníky, ktoré sú vo vlastníctve mesta už teda nemusíme upratovať. Novela zákona dala veci doporiadku: povinnosť udržiavať cesty a chodníky majú ich majitelia a správcovia – a nie majitelia priľahlých nehnuteľností, ako tomu bolo doposiaľ. Neznamená to ale, že nemôžeme priložiť ruku k dielu a vyzametať chodník či ho očistiť od snehu! Ide skôr o to, že už sa nemusíme obávať, že ak nestihneme odstrániť sneh či ľad z chodníka pred domom, nebudeme niesť zodpovednosť za prípadné škody a zranenia, ktoré by mohli nastať z dôvodu nezjazdnosti. Jednoducho a príkladmo povedané: za zlomenú nohu na chodníku pred domom už nebudeme niesť právnu zodpovednosť!

 

 

Kto bude čistiť všetky chodníky?


Od tejto sezóny nás teda čaká takáto nová zákonná úprava. Ide totiž o to, že mestu Prešov pribudla starostlivosť o nových niekoľko stoviek kilometrov chodníkov, ktoré mali doposiaľ v starostlivosti obyvatelia priľahlých nehnuteľností. Tomu je od tejto zimy už koniec a starostlivosť by malo prevziať mesto Prešov, ako vlastník a správca ciest a chodníkov.

O údržbu mestských ciest sa stará spoločnosť Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o. v ktorej 70% podiel vlastní mesto Prešov a 30% má v rukách súkromná spoločnosť J.V.S. s. r. o. (je to síce zvláštny hybrid, ale o tom niekdy nabudúce). Zaujímal som sa teda, ako je mesto Prešov v spolupráci so SZUPC pripravené na novú zákonnú úpravu.

 

Ako je mesto pripravené na údržbu?


To som sa snažil zistiť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Pri schvaľovaní rozpočtového opatrenia totiž vysvitlo, že finančné prostriedky rozpočtované na tento kalendárny rok pre údržbu ciest a chodníkov, hoc sú najvyššie v histórii mesta, nestačia. Údajne vraj už mesto nemá prostriedky ani na úhradu faktúry za jarné upratovanie ciest. Pýtal som sa sám seba: “Bola tá minulá zima taká tuhá?” Je počudovaniahodné, že suma 520.000 € na zimnú údržbu ciest a chodníkov sa minula už v apríli a odvtedy nemáme uhradenú faktúru za jarné upratovanie po zimnej údržbe! Logicky ma preto zaujímalo, ako sú mesto Prešov a spoločnosť SZUPC, s. r. o. pripravené na nové povinnosti, nové stovky kilometrov chodníkov –  kapacitne i finančne! Či je spracovaný plán výkonov, … atď… 

Vypočujte si aj odpoveď pani primátorky!

Close