Funkčné obdobie volených zástupcov v obecných a mestských samosprávach sa končí. Mandát uplynie zvolením nových verejných funkcionárov […]
Close