Milí Sekčovčania,

pred časom som Vás žiadal o podporu pri zbieraní podpisov pod petíciu adresovanú Slovenskej pošte, a. s. smerovanú proti jej zámeru zrušiť pobočku pošty na Exnárovej ulici č. 8 v Prešove. Veľmi pekne Vám ďakujem za angažovanosť v tejto veci. Rýchlosť, akou boli podpisy vyzbierané svedčí o tom, že my Prešovčania sa vieme spojiť za správnu vec. To ma napĺňa optimizmom do ďalšieho úsilia, odhodlaním a vytrvalosťou až pokiaľ sa cieľ nepodarí. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať takmer 3000 podpisov obyvateľov Sekčova, ktorí nesúhlasili so zrušením pošty.

Žiaľ, musím konštatovať, že táto akcia nestačila. Existuje však ešte jedna možnosť. Pôjde ale už o poslednú inšatnciu, o posledný pokus o jej záchranu. Preto Vás znova prosím o súčinnosť a pomoc… 

O probléme som písal už skôr TU: http://martindurisin.sk/2018/04/03/poznam-dovod-zrusenia-posty/

 

Vysvetlenie na úvod


Pošta na Exnárovej ulici je spádovou poštou pre viac ako 14 000 ľudí. Jej prípadné zrušenie skomplikuje život mnohým, najmä starším a ťažšie mobilným ľuďom. Tým mladším zasa pobočka pošty v OC Eperia vyhovuje.

Pri podpisovej petičnej akcii, či na sociálnych sieťach, ale i osobne, som sa stretol aj s niekoľkými výhradami, ktoré pramenili len z nepochopenia môjho zámeru. Niektorí z Vás nadobudli pocit, že sa usilujem o to, aby som zamedzil pobočke pošty v OC Eperia. To je však veľký omyl!!! Preto ešte raz prehlasujem, že:

“Mojim zámerom nie je bojovať proti pobočke pošty v OC Eperia, ale presadiť zachovanie pošty na ulici Exnárova č. 9 , prípadne niekde inde na území VMČ č. 7, ktorý má viac ako 14.000 obyvateľov. Ide mi o to, aby tento “kút” sídliska Sekčom mal svoju pobočky pošty, tak, ako tomu bolo doteraz. Či už na pôodnom mieste, alebo niekde inde (napríklad v blízkom ZOC Max, alebo kdekoľvek inde nablízku).”

 

 

Ako pošta odôvodňuje zámer rušenia pobočky? 


Zámer zrušenia 2 pobočiek pošty v Prešove ma, ako poslanca MsZ mesta Prešov, nenechal ľahostajným. Inicioval som petíciu za jej zachovanie. Ešte skôr som ale adresoval list poštovému ombudsmanovi, v ktorom som ho žiadal o prehodnotenie zrušenia. Poštový ombudsman Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD. (bývalý generálny riaditeľ Slovenskej pošty, neskôr minister dopravy SR za HZDS, potom predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR a teraz poštový ombudsman) odpovedal. Z jeho reakcie vyberám nasledovné.

„Potreba riešiť pošty Prešov 8 a Prešov 9 vyplýva z posúdenia priestorov, v ktorých sa aktuálne nachádzajú. Prenajímateľ nebol, ani na základe opakovaných žiadostí SP, a. s., o odstránenie zistených nedostatkov a zlepšenie prostredia na uvedených poštách, ústretový zabezpečiť v priestoroch adekvátne podmienky. Obidve pošty sídlia v prenájme; ich priestory sú v zlom technickom stave a vytvárajú nekomfortné podmienky pre zákazníkov i zamestnancov. Pošty zaznamenávajú prejavy nespokojnosti zo strany zákazníkov, v lete na horúčavy a v zime na ťažký vzduch z dôvodu obmedzeného vetrania.“

AK by toto bola skutočná príčina – tá je pomerne ľahko odstrániteľná. Domnievam sa však, že skutočný dôvod je úplne iný. Nie je potrebné ho tu uvádzať. Myslím si, že všetci rozumní ľudia už dávno odhalili ten skutočný zámer.

 

Pani Jolana nie je jediná: Sekčovčania chcú svoju poštu!


Prečo sa usilujem o zachovanie pobočky pošty na Exnárke? Nie je to preto, že by som mal k tomuto nevzhľadnému miestu vrúcny vzťah, to nie. Trápi ma to, kam až budú musieť chodiť starší a menej mobilní ľudia platiť šeky a vyberať si doporučenú poštu. Podobne ako pani Jolana.

Pani Jolana D. býva na ulici Magurskej č. 4 (relatívne blízko od pošty). Aj keď sa nepatrí hovoriť o veku dámy, prezradím ho (pretože súhlasila so zverejnením) – má 71 rokov. Pani Jolana, aj keď je to čiperná pani, trošičku ťažšie chodí a pri chôdzi si musí pomáhať paličkou. Súhlasila, že si môžeme nafotiť jej cestu i zmerať čas, za ktorý zvládne prejsť z domu až na poštu. Za fotografie ďakujem Jarke Vokálovej.

Pošta na Exnárovej 8 je od vchdu bytového domu pani Jolanky vzdialená 640 m. Pani Jolanke cesta trvala takmer 21 minút. Koľko je to bude trvať, ak bude musieť prejsť do najbližšej pobočky pošty 2 kilometre? Znie to ako pomerne jednoduchá matamatická úloha pre šiestaka, ale toto je už nezvládnuteľná úloha pre seniorov, ktorí navyše môžu v OC veľmi ľahko zablúdiť.

 

Foto: Jarmila Vokálová

 

Foto: Jarmila Vokálová

Foto: Jarmila Vokálová

Foto: Jarmila Vokálová

Foto: Jarmila Vokálová

Foto: Jarmila Vokálová

 

Zachovanie pošty: nádej, ktorá ešte neumrela… 


Neuspeli sme u Slovenskej pošty, a. s., ale nevzdáme sa! Nežiadame nič, čo by bolo zlé, neroziumné či neefektívne. Ak môže mať poštu dedina s počtom obyvateľov 2.500 ľudí, prečo by ju nemohla mať viac ako 14.000-ová časť Sekčova – výbor mestskej časti č. 7?! Navyše, zákon je zjavne na našej strane! Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 41 hovorí, že čo sa týka dostupnosti poštových služieb – určuje ich úrad!

Úrad určí požiadavky na kvalitu univerzálnej služby, najmä ak ide o pravidelnosť, spoľahlivosť a dostupnosť poskytovania univerzálnej služby a lehoty na dodanie poštových zásielok v rámci univerzálnej služby.“

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 41, ods. 1

Aký úrad? Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Tento úrad je v zmysle zákona: „povinný sledovať, či univerzálna služba a poštový platobný styk sú zabezpečené v rozsahu podľa zákona a požiadaviek na kvalitu.“ V dokumente „Požiadavky na kvalitu univerzálnej poštovej služby“, ktorý je aj prílohou poštovej licencie (č. 589/001/2004, účinnosť od 1.7.2009) stojí na prvom mieste dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest.

 

Podporte prosím aj druhú petíciu


Domnievam sa, že zrušením, či zlúčením pobočiek sa sostupnosť kontaktných miest isto nezvýši, práve naopak! Napísal som teda list predsedovi úradu Ing. Vladimírovi Kešjarovi, aby sa pozrel na prípad Prešova. Prosím Vás zároveň, aby ste tento list podporili svojim podpisom pod petíciu, ktorou naposledy jasne zakričíme: “Neberte nám poštu!” Petíciu môžete podporiť i tak, že si ju stiahnete, vytlačíte a dáte podpisovať vo svojom okolí ľuďom, ktorí nesúhlasia s jej zrušením. Vopred Vám ďakujem za Vašu občiansku angažovanosť. Vyzbierané petičné hárky mi môžete odoslať do poslanecekj schránky na MsÚ v Prešove, alebo po dohode si ich viem vyzdvihnúť aj osobne. V prípade potreby ma kontaktujte mailom: durisin.martin@gmail.com

 

 

Je zámer pošty v rozpore s podmienkami licencie?


V mene všetkých obyvateľov sídliska Sekčov (VMČ č. 7) sa teda obraciam ešte listom na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služiebV liste argumentujem, že prípadným uplatnením zámeru Slovenskej pošty a, s. zlúčiť v Prešove pošty č. 8 (spádová oblasť pre takmer 11.000 ľudí) a 9 (spádová oblasť pre viac ako 14.000 ľudí), ktoré sú dnes logisticky dobre rozmiestnené na najväčšom 25.000-ovom prešovskom sídlisku Sekčov, dôjde k zhoršeniu dosptupnosti poštových služieb pre koncových zákazníkov. Práve dostupnosť prístupových a kontatktných miest verejnej poštovej siete je azda jednou z najdôležitejších požiadaviek na kvalitu poštových služieb. V Požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby v čl. 4, ods. 1, písm. a.) sa jasne konštatuje, že: “prístupové a kontaktné miesta musia byť obyvateľom dostupné bez neúmerných komplikácií.” Som presvedčený, že plánovaným počinom Slovenskej pošty, a. s. by sa, predovšetkým seniorom a menej mobilným ľuďom, neúmerne zhoršila (až znemožnila) dostupnosť pobočky pošty. V uvedenej lokalite je aj bytový dom, ktorý obývajú obyvatelia Prešov s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ktorých by plánovaný postup Slovenskej pošty, a. s., bol nesmiernym problémom.

 

Pošta je verejným záujmom


Som si takmer istý, že zachovanie pobočky pošty vo VMČ č. 7 možno označiť za verejný záujem. Tak argumentujem aj v liste predsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Som presvedčený, že postup Slovenskej pošty, a. s. by bol v rozpore s čl. 3, ods. 1, písm a.) Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, ktorý hovorí o tom, že úroveň zabezpečovania kvality univerzálnej služby vychádza z objektívnych potrieb verejnosti. Objektívnu potrebu verejnosti by som rád dpredsedovi úradu dokladoval aj petíciou obyvateľov nášho sídliska. Pýtam sa: “Čo je väčším dôkazom objektívnosti potreby verejnosti ako jasne deklarovaný verejný záujem vyjadrený osobne obyvateľmi a zhmotnený v podpise pod petíciu?”

Celý list predsedovi úradu Ing. Vladimírovi Kešjarovi si môžete prečítať tu.

 

Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí presvedčiť kompetentných v Slovenskej pošte, a. s., že zámer zrušiť v Prešove poštu č. 9 nevyhovuje obyvateľom sídliska Sekčov a že toto svoje rozhodnutie zmenia.

 

PhDr. Martin Ďurišin, PhD.

poslanec MsZ mesta Prešov

 

Close