Pred časom sa v prešovskej verejnosti, najmä u Sekčovčanov rozšírila správa o tom, že pobočka Slovenskej pošty, a. s. na ul. Exnárovej má byť presunutá do obchodného centra Eperia. Sekčovčania žijúci v mestskej časti č. 7, teda ulice Sibírska, Vihorlatská, Magurská, Ďumbierska, Čergovská, Exnárova, Karpatská, Jurkovičova, Šrobárova, ale i obyvatelia z mnohých ďalších ulíc by stratili výhodnú dostupnosť poštových služieb.

 

Pošta na Exnárovej je jednou z najvyužívanejších


Pobočka pošty na Exnárovej ulici je pre Prešovčanov žijúcich na najľudnatejšom sídlisku Sekčov dlhé roky vyhovujúcou samozrejmosťou na dobrom mieste. Pošta obsluhuje spádovú oblasť s viac ako 8.000 ľuďmi. Pobočka je logisticky umiestnená na dobrom mieste. Väčšina obyvateľov tejto časti sídliska ju má na ceste z práce k svojim domovom. Je výborne dostupná i zo zastávok MHD Jurkovičova, či Karpatská. Za viac ako dve desaťročia  si už ľudia zvykli na svoju poštu č. 9 na “Exnárke”. Prečo je teda v pláne jej zrušenie, resp. presunutie do Eperie?

 

pošta na Exnárke

pobočka Slovenskej pošty, a. s. na ulici Exnárov č. 8 v Prešove.

 

Petícia za zachovanie pobočky


Mesto Prešov a jeho vedenie pristúpilo k informácii o plánovanom zrušení pobočky pošty č. 9 na Exnárovej ulici č. 8 až priveľmi laxne a zmierilo sa so strohou odpoveďou vedenia pošty. Chcem urobiť viac, pretože mi nie je jedno, že sa ľuďom žijúcim na Sekčove dramaticky zhorší dostupnosť poštových služieb. Rozhodol som sa spustiť petíciu za jej zachovanie, ktorú adresujem poštovému ombudsmanovi, vedeniu Slovenskej pošty, a. s., ako aj ministrovi dopravy a výstavby SR. Plánujem využiť všetky svoje kontakty na to, aby sa o probléme dozvedeli kompetentní, ktorí by vedeli zvrátiť toto rozhodnutie. Nebojujem proti pobočke pošty v obchodnom centre Eperia, ale proti zrušeniu pobočky na Exnárovej ulici. Prosím podporte ma v mojom snažení!

 

Text petície


My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame, aby pobočka Slovenskej pošty, a. s. na ulici Exnárovej č. 8 v Prešove zostala zachovaná a slúžila obyvateľom najľudnatejšieho prešovského sídliska Sekčov i naďalej, tak, ako tomu bolo doposiaľ.

Rozhodnutím zrušiť pobočku pošty na Exnárovej ulici a jej prípadným presunutím do obchodného centra Eperia Shopping Mall sa uškodí mnohým tisícom Prešovčanov, ktorí bývajú v najodľahlejšej a najhustejšie obývanej časti sídliska Sekčov. Súčasná pobočka je umiestnená na logisticky výhodnom mieste pre väčšinu obyvateľov tejto časti sídliska Sekčov. Pobočka pošty na Exnárovej ulici je pre Prešovčanov žijúcich na najľudnatejšom prešovskom sídlisku dlhé roky viac než vyhovujúcou samozrejmosťou. Obsluhuje spádovú oblasť s viac ako 14.000 ľuďmi (Výbor mestskej časti č. 7) a je logisticky umiestnená na dobrom mieste. Väčšina obyvateľov tejto časti sídliska má túto pobočku pošty na ceste z práce k svojim domovom a je výborne dostupná i zo zastávok MHD. Žiadame jej zachovanie!

Petíciu môžete šíriť aj fyzicky, a to tak, že si ju stiahnete a dáte podpisovať vo svojom okolí. Vyplnené podpisovéhé petičné hárky mi môžete doručiť v zalepenej obálke do poslaneckej schránky na Mestskom úrade: Hlavná 73, Prešov, resp. na súkromnú adresu, ktorá je uvedená na petícii. Petičné podpisové hárky si môžete stiahnuť tu:

 

 

alebo ju môžete podpísať aj elektrinicky na kliknutím: TU.

 

Dôvod presunu je zrejme len komerčný


Je takmer verejným tajomstvom, že v Slovenskej pošte, a. s. sa veľkou pravdepodobnosťou snúbia záujmy finančnej skupiny J&T. Táto finančná skupina, podľa mojich informácií, stojí aj za výstavbou obchodného centra Eperia Shopping Mall. Aj keď mám mnohé výhrady najmä k dopravnému riešeniu napojenia stavby, vďaka Bohu, že ešte má niekto záujem investične vstúpiť do Prešova. Myslím si, že aj väčšina Prešovčanov privítala otvorenie nového nákupného centra. Chápem, že pobočka pošty má prilákať zákazníkov do obchodného centra. Mať pobočku pošty v nákupnom centre iste mnoho ľudí privíta, no drvivá väčšina obyvateľov dotknutej časti sídliska Sekčov by privítala aj jej zachovanie na Exnárovej 8. Však?

 

pošta na Exnárke

Na poštu na Exnárke si ľudia zvykli, aj preto, že je na dobrom mieste

 

Čo urobilo vedenie mesta Prešov pre zachovanie pobočky?


Na včerajšom (26.2.2018) zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov som intepeloval primátorku mesta Prešov aké kroky podniklo vedenie mesta za účelom zachovania pobočky Slovenskej pošty na ul. Exnárovej č. 8 v Prešove. Odpoveď, podľa očkávania, nebola uspokojivá. Veď mesto “len” pekne požiadalo a uspokojilo sa s nasledovnou odpoveďou.

 

Chcem urobiť viac! Podporte preto prosím petíciu!

ĎAKUJEM

Váš

PhDr. Martin Ďurišin, PhD.

poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Vždy na Vašej strane

Close