Prešovský magazín si Prešovčania obľúbili


Kultúrno-spoločenský mesačník, ktorý vydáva mesto Prešov – PREŠOVSKÝ MAGAZÍN – si už za roky svojej existencie našiel svojich čitateľov. Obyvatelia Prešova si zvykli, že desaťkrát v roku si vo svojich schránkach nájdu svoje obľúbené periodikum, ktoré má v Prešove už viac ako 60-ročnú tradíciu. Prešovský magazín mesto Prešov posledné roky úplne bezplatne distribuovalo do takmer 32 tisíc prešovských domácností. Prečo si ho ale v schránkach Prešovčania v roku 2017 nenašli? Čítajte ďalej…

 

TI: “Magazín – hlásna trúba vedenia mesta”?


Transparency international Slovensko v projekte “Hlásna trúba” vyhodnotilo 90 obecných novín. Prešovský magazín sa v roku 2016 umiestnil na 77. mieste za mestami ako Sečovce, Sereď, Štúrovo, Smižany, Holíč, Šamorín, Stará Turá, Stupava, resp. za ich obecnými periodikami.

Transparency international Slovensko ešte v roku 2016 zhodnotilo Prešovský magazín nasledovne:

“Periodikum Prešovský magazín prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.”

Prešovský magazín podľa indexu BENEFIT bol k 7.2.2017 vyhodnotený na 73. mieste z 83. Štatistika z pohľadu počtu zmienok o vedení samosprávy je opačná. Podľa tohto kritéria obsadil magazín 5. miesto (z 90) so 121 zmienkami o primátorke a vedení mesta. Podrobnejšie hodnotenie si môžete bližšie pozrieť TU

Aj to bol dôvod, prečo MsZ mesta Prešov žiadalo od vedenia mesta Prešov novú koncepciu Prešovského magazínu a schválilo len obmedzené finenačné prostriedky na jeho vydávanie. To všetko do času, pokiaľ sa nenájde spôsob, akým zabezpečiť vyššiu transparentnosť jeho obsahu i financovania.

 

Vo februári 2018 by mal byť Prešovský magazín v schránkach


Na ostatnom zasadnutí MsZ mesta Prešov dňa 13.12.2017 poslanci v rozpočte na rok 2018 schválili na vydávanie periodika 30.000 €. Na návrh poslankyne Mgr. Jaroslavy Kutajovej (Lepší Prešov) schválili zmenu Štatútu redakčnej rady klutúrno-spoločenského mesačníka Prešovský magazín a prevolili nových členov redakčnej rady. Celá zmena spočívala v spôsobe kreovania redakčnej rady, ktorú už nebude menovať primátor, ale členov redakčnej rady bude voliť mestské zastupiteľstvo. Redakčná rada bude pracovať bez nároku na odmenu.

Prvé stretnutie novej redakčnej rady sa uskutočnilo 9.1.2018 a členovia sa spomedzi seba zvolili predsedu, podporedsdu a šéfredaktora časopisu. Nové zloženie radakčnej rady je nasledovné:

  • predsedníčka: Mgr. Jaroslava KUTAJOVÁ (Lepší Prešov)
  • podpredseda: Ing. Ľudovít MALAGA (Smer-SD – nezávislí – SNS)
  • člen: RNDr. Zuzana BEDNÁROVÁ, PhD. (KDH – SDKÚ-DS – MOST-HÍD – SIEŤ – NOVA)
  • člen: Ing. Renáta FEDORČÍKOVÁ (KDH – SDKÚ-DS – MOST-HÍD – SIEŤ – NOVA)
  • člen: Mgr. Stanislav FERENC (KDH – SDKÚ-DS – MOST-HÍD – SIEŤ – NOVA)
  • člen: PaedDr. Miroslav BENKO, MBA (Smer-SD – nezávislí – SNS)
  • člen: PhDr. Rudolf DUPKALA, PhD. (Smer-SD – nezávislí – SNS)
  • člen: PhDr. Martin ĎURIŠIN, PhD. (Lepší Prešov)
  • šéfredaktorka: PhDr. Veronika KMETÓNY GAZDOVÁ, PhD.

Nová redakčná rada zahájila svoju činnosť a ja jej želám konštruktívnu atmosféru, veľa tvorivých síl a zdravého rozumu. Prajem si, aby prispela k ešte lepšej informovanosti Prešovčanov o dianí v našom meste a svojim zložením garantovsala vyváženosť informácií.

 

Prešovský magazín o takmer 60% lacnejší


Prešovský magazín by mal v roku 2018 vychádzať s dotáciou 30.000 €, ktoré schválili poslanci mesta v rozpočte na rok 2018. V roku 2008, teda pred desiatimi rokmi, stál ročný náklad magazínu obyvateľov mesta Prešov 73.000 €, čo je takmer o 60% viac ako tomu bude v súčasnosti. Znamená to aj výrazné šetrenie verejných zdrojov, ktoré tak budú môcť mať iné využitie. 

Časopis však doposiaľ nemá vysúťaženého svojho dodávateľa. Radnica vyhlási súťaž v najbližších dňoch. Chcel by som dúfať v to, že transparentnou súťažou sa podarí vygenerovať možno ešte lepšiu cenu.

 

Ako to bolo v minulosti?


Pre úplnosť sa mi však žiada pripomenúť ako fungoval Prešovský magazín v minulosti. Prešovský magazín roky fungoval bez redakčnej rady (do júna 2012) Jeho obsah zostavovala hovorkyňa primátora, zamestnankyňa mesta, podriadená primátorovi.

“Keď nespokojnosť s obsahom magazínu presiahla určitú hranicu, primátor vytvoril návrh štatútu redakčnej rady s tým, že si ho aj sám schváli. Nie zastupiteľstvo.” … preto som na jednom zo zasadnutí zastupiteľstva (XXII. zasadnutie MsZ, jún 2012, pozn. autor) navrhol, aby sme doplnili štatút mesta o bod, ktorým zastupiteľstvu vyhradíme právomoc schvaľovať aj štatút redakčnej rady. V tomto duchu som predniesol poslanecký návrh.” R. Drutarovský

Autor návrhu poslanec Ing. Richard Drutarovský (v tom čase člen poslaneckého klubu SDKÚ-DS – KDH – SaS – MOST-HÍD) v čase podania svojho návrhu, ktorým by štatút mali schvaľovať poslanci MsZ a nie primátor jasne definoval, čo od svojho návrhu očakáva. Bližšie pozri celý článok TU.

“Od týchto zmien očakávam, že prešovský magazín bude objektívnejšie informovať. Ako pri väčšine vecí, aj tu bude záležať na ľuďoch, v tomto prípade na členoch redakčnej rady.” Richard Drutarovský

Čo sa však stalo? Od roku 2012 teda má magazín redakčnú radu, ktorá fungovala v zmysle svojho štatútu. Od roku 2012 členov redakčnej rady Prešovského magazínu menoval primátor na návrh poslaneckých klubov. Napriek tomu bolo hodnotenie magazínu Transparency International Slovensko nepriaznivé. Chcem veriť tomu, že po zmenách bude situácia výrazne lepšia.

 

 

 

 

 

 

Close