Deti sú naša budúcnosť


Deti sú naša budúcnosť! Zdá sa Vám to ako klišé?Možno, že je, ale je to naozaj tak! Počas ich vývoja a dospievania sa im snažíme odovzdať čo najviac – chceme im dať všetko nato, aby raz mohli prebrať zodpovednosť za vlastné životy i za chod a riadenie celej spoločnosti. Tak ako sme to kedysi prirodzene prebrali my. Na školách chceme učiť žiakov k zodpovednému občianskemu prístupu k správe spoločnosti. Učíme ich porozumieť inštitucionálnym mechanizmom fungovania spoločnosti a snažíme sa ich vychovávať tak, aby si osvojili princípy ľudskosti, tolerancie a demokracie. Vštepujeme im teda normatívne ideály – vzory, na ktoré sa chce spoločnosť podobať. Riadime sa ale nimi my sami? Aké majú vzory u nás – dospelých? Sme im dobrými príkladmi?

 

38. zasadnutie MsZ mesta Prešov 11.10.2017. Foto: Slávka Pavlovská

 

Občianska výchova v praxi


Urobili sme pokus! Žiaci chceli vidieť mestských poslancov naživo pri ich práci. V rámci občianskej náuky sa prišli pozrieť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Chceli sa nadýchať atmosféry, v ktorej sa rokuje a rozhoduje o najdôležitejších otázkach ich mesta. Aspoň raz chceli byť pri tom. Boli nesmierne zvedaví. Pred rokovaním kládli otázky, z ktorých vám hneď bolo jasné, že ide o veľmi bystré deti. Zaujímala ich procesná stránka rokovania, fascinovali ich formálne pravidlá zasadnutia a kládli aj množstvo ďalších otázok súvisiacich s kompetenciami mesta. Neprišli nepripravení, mnoho to už o fungovaní nášho mesta vedeli, no veľa sa dozvedeli aj na mieste. Boli nedočkaví a na zasadnutie zastupiteľstva sa veľmi tešili. Aké dojmy si z neho odniesli? Mám ich spätnú väzbu! Svoje zážitky si zaznamenali na papier.

 

Žiaci na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov


Dňa 11. októbra 2017 sa teda žiaci Súkromnej spojenej školy v Prešove prišli pozrieť na prácu mesta, jeho primátorky, poslancov a zamestnancov Mestského úradu v Prešove. Zúčastnili sa zasadnutia 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Sedeli v sekcii pre hostí a pozorne sledovali azda viac ako prvú hodinu rokovania prešovského parlamentu. Nevyrušovali, boli vnímaví, pozorní a sústredení. Aké dojmy si zo zasadnutia odniesli? Tu sú ich reakcie! Dvanásť a trinásťročné deti nás poslancov vidia takto!

 

Deti dali mestským poslancom vysvedčenie: Čo si o nich a ich vystupovaní myslia?

„Nečakané správanie poslancov. Vyrušovanie, prekrikovanie, chodenie po miestnosti počas schôdze MZ. Takto sa neriešia dôležité problémy mesta.“ (Domino, 13 r.)

„Zo začiatku, keď prišli poslanci, tak sa správali slušne. Ale ,keď sa začalo rokovanie, bol tam chaos, krik, hádky. Zmeniť správanie – nutnosť. Páčili sa mi názory niektorých poslancov.“    (Jozef, 12 r.)

„Bola som prekvapená, akí neslušní boli niektorí poslanci. Mne sa to veľmi nepáčilo. Ale rokovanie bolo zaujímavé. Zmenila by som iba to, aby sa tam správali slušnejšie.“ (Laura, 12 r.)

„Páčilo sa mi, ako niektorí poslanci dokázali zachovať chladnú hlavu pri rokovaní. Nepáčilo sa mi, ako sa tam škriepili.“    (Kristián, 12 r.)

„Nepáčilo sa mi, že sa prekrikovali a hádali poslanci. Zmenila by som, aby sa počas rokovania netelefonovalo, zbytočne nechodilo, aby mali prestávku každé dve hodiny. Aby odchádzali, keď už to musí byť, s ohlásením. Páčilo sa mi, že primátorka Andrea Turčanová to brala s chladnou hlavou.“  (Iveta, 13 r.)

„Na MZ sa mi nepáčilo, že poslanci počas schôdze používali mobilné telefóny a to aj napriek tomu, že ich pani primátorka v úvode poprosila, aby ich vypli. Podľa môjho názoru, vyzeralo to tam ako na trhu – niektorí sa medzi sebou nahlas rozprávali, prekrikovali, niektorí vôbec nepočúvali a chodili po miestnosti kedy sa im chcelo. Jeden z poslancov sa dokonca pred nami, dievčatami, vyjadril vulgárne. Páčilo sa mi ale zariadenie miestnosti a aj to, že jeden z poslancov nás ponúkol cukríkmi.“  (Anička, 13 r.) 

 

38. zasadnutie MsZ mesta Prešov 11.10.2017. Foto: Slávka Pavlovská

 

Pred nastaveným zrkadlom netreba zatvárať oči


Deti nám poslancom nastavili úprimné zrkadlo. Takto nás vidia. Mnohí sa obrátili na pani učiteľku s prekvapeným výrazom a záludnou otázkou:

“My na vyučovaní musíme byť slušní, nesmieme vykrikovať, musíme mať vypnuté mobily, poslanci nemusia? Veď sa správajú oveľa horšie ako my v triede počas prestávky!”

Poniektorí sa veľmi čudovali jednej mojej pomôcke, ktorú na zasadnutiach niekedy musím vytiahnuť, aby som demonštroval, že so spôsobom akým sa niektorí poslanci prezentujú nesúhlasím. Len so spôsobom! Pretože vždy budem vyznávať zásadu: “aj keď nesúhlasím s tým, čo hovoríte, vždy budem presadzovať to, aby ste to mohli slobodne prezentovať”.

 

Takúto pomôcku nezriedka používam na zasadnutiach MsZ mesta Prešov.

 

Zrkadlo od našich detí nie je krivé


Tak čo otvoríme si už pred zrkadlom oči? Deti nám to povedali úprimne a veľmi zrozumiteľne! Poslanci by sa nemali správať tak, akoby súťažili o lepšiu pozíciiu v bulvárnych novinách! Zopár poslancov totiž kazí obraz celému zastupiteľskému zboru. Poniektorí by si mali uvedomiť, že ich poslaním a mandátom je zastupovať obyvateľov Prešova. A ľuďom teda nie je jedno ako sa pri výkone nimi zvereného mandátu správajú! Veď uvidíme už nabudúce!

Ďakujem pedagógom za poskytnutie reakcií detí, ako aj za možnosť ich uverejnenia.

 

Martin ĎURIŠIN

autor je poslancom MsZ mesta Prešov

 

 

Close