Primátorke chceli zvýšiť plat


Chcela viac aj primátorka? Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov dnes (13.9.2017) rokovalo o návrhu nezaradenej poslankyne PhDr. Janette Langovej (nez.) na zvýšenie platu primátorky mesta Prešov. Pani kolegyňa Langová, ktorú si mimochodom nesmierne vážim, uviedla vysoko legitímny dôvod, s ktorým je nevyhnutné sa stotožniť, a to, že:

“Právny a faktický stav nie je v súlade so zákonom a je treba ho zosúladiť.”

To je, resp. bol fakt. Prešovská primátorka Ing. Andrea Turčanová od 1.1. 2016 nemá plat určený v súlade so zákonom. Konštatoval to hlavný kontrolór mesta Prešov Ing. Alexander Ernst, PhD.,  v správe z kontroly poberania platu primátorky, kde uviedol nevyhnutnosť: 

“zosúladiť súčasný stav s platnou právnou úrpavou účinnou od 1.1.2016”

Uviesť do súladu so zákonom je jedna vec, navyšovať plat je zasa úplne niečo iné! S návrhom na navýšenie platu súhlasili a výpočet zásluh primátorky o rozvoj mesta na zasadnutí zastupiteľstva, postupne prezentovali aj ďalší poslanci “primátorkinho klubu”. ZA zvýšenie jej platu sa vyjadrili poslanci poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, SIEŤ, NOVA: Ing. Stanislav Kahanec, Valéria Drboňáková, Ing. Rastislav Mochnacký, PhDr. Marcela Antolová i zástupca primátorky mesta Prešov Ing. Štefan Kužma, ktorého plat sa mimochodom priamo odvíja od platu primátorky.

Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. Foto: Slávka Pavlovská

 

Pod rúškom opravy sa ale skrývalo nemalé navýšenie: 3.785 €


Učiniť zadosť zákonu je a i v tomto prípade bolo jednoznačne nevyhnutné! Otázne je aký dôvod mal mať pokus pri tejto príležitosti zosúladenia určenia platu primátorke, jej ho aj navýšiť. Dôvod navrhovateľka neuviedla. Napriek tomu navrhla zvýšenie platu primátorke o nemalú čiastku, približujúcu sa takmer k minimálnej mzde. Celkovo by tak podľa návrhu poslankyne Langovej primátorka mala mesačne zarábať 3.785 €! Pripomínam, že priemerná mzda sa v našom regióne pohybuje okolo úrovne 796 € mesačne. Primátorka by teda podľa návrhu zarábla mesačne takmer 5-krát viac ako bežný Prešovčan.

Poslankyňa Langová teda navrhla zvýšenie platu o 30,126% oproti základu, ktorý primátorke mesta Prešov prislúcha zo zákona. Návrh na zvýšenie ale neprešiel, poslanci napokon odhlasovali len zosúladenie pôvodného platu tak, aby korešpondoval so zákonom. Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová bude teda i naďalej poberať plat vo výške 3.421 €.

 

Aké sú platy primátorov ostatných krajských miest?


Pre objektívnosť a porovnanie uvediem aj platy ostatných primátorov krajských miest. Je však potrebné podotknúť, že prešovský kraj je región s najnižším priemerným mesačným zárobkom. Oproti Bratislavčanom zarába bežný Prešovčan mesačne o 40% menej! (priemerná mzda v Bratislave sa pohybuje na úrovni 1.275 €). Primátorka Prešova má oproti primátorovi Bratislavy nižší plat ale iba o 24%.

Platy primátorv krajských miest vyzerajú nasledovne:

  • Bratislava (Ivo Nesrovnal – NEZ.) ……………. 4.503
  • Nitra (Jozef Dvonč – SMER-SD) ………………… 4.719 €
  • Banská Bystrica (Ján Nosko – NEZ.) …………4.946 €
  • Trenčín (Richard Rybníček – NEZ.) ……………4.365 €
  • Trnava (Peter Bročka – NEZ.) ………………….. 4.226 €
  • Prešov (Andrea Turčanová – KDH) ………….. 3.421
  • Žilina (Igor Choma – SMER-SD) ………………….. 405 € (poberá aj plat poslanca NR SR)
  • Košice (Richard Raši – SMER-SD) ……………….. 405 € (poberá aj plat poslanca NR SR)

Zdroj informácií: Ste spokojní s tým, ako vyzerá vaše krajské mesto? Pozrite sa, koľko pristane mesačne na účte jeho primátorovi. online]. Perex, 2017-06-05, [cit. 2017-09-13]. Dostupné online

 

Opýtal som sa primátorky či si vyšší plat skutočne paraje!


Keďže na zasadnutí zastupiteľstva predniesla návrh na zvýšenie platu nezaradená poslnkyňa a nie člen “jej” poslaneckého klubu (KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, SIEŤ, NOVA), považoval som za potrebné opýtať sa primátorky, či si vyšší plat praje a či súhlasí s návrhom, teda, či by schválené uznesenie podpísala. Takto som sa pýtal a takto to dopadlo:

 

Tento rok to bol už druhý pokus o zvýšenie platu primátorky!


Prvý raz sa tak stalo na zasadaní Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 15.3.2017. Na tomto rokovaní si prešovská primátorka Ing. Andrea Turčanová,nechala navrhnúť zvýšenie platu prostredníctvom svojej podriadenej zamestnakyne – prednostky Mestského úradu v Prešove, a to o 22%.

Aj tu bola oficiálnym dôvodom náprava určenia platu, ktorý sa mal pre zvýšenie priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve čo v roku 2016 predstavovalo 912 €, upraviť na minimálnu výšku 2.909 €, ako aj zosúladenie so zákonom. Avšak návrh prednostky vtedy znel na sumu 3.549 €. Poslanci taktne upozorňovali primátorku niekoľko dní pred rokovaním, aby bol návrh v takomto znení stiahnutý, alebo prepracovaný tak, aby sa plat ponechal v rovnakej výške ako doposiaľ, t. j. 3.421 €. Nepadlo to na úrodnú pôdu. Návrh na zvýšenie platu vtedy poslanci napokon nezamietli, ale taktne ho stiahli z rokovania.

Close