Cyklochodník na Sídlisku III

Viac peňazí na kosenie


Mestská rada v Prešove sa na svojom 34. zasadnutí dňa 23.8.2017 stotožnila s návrhom rozpočtového opatrenia predloženého Komisii MsZ mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, odporúčila Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť navýšenie rozpočtu v programe 7, v podprograme 7.4, položka údržba verejnej zelene – kosenie, vo výdavkovej časti o 75.400€. Teda z pôvodných 398.000€ na 473.400€. Táto čiastka je za posledné 4 roky najvyššou sumou akou disponovalo mesto Prešov vo svojom rozpočte na kosenie verejnej zelene.

Cyklochodník na Sídlisku III

 

Kosenie je stále problematické


Na problematiku kosenia som upozorňoval už skôr a niektoré problémy som pomenoval v príspevku: Kosenie v Prešove stále veľkým problémom. Kosí mesto súkromníkom grátis? Podozrenie kolegyne poslankyne Kutajovej (klub Lepší Prešov) sa údajne (vďaka Bohu) nepotvrdilo, no obyvatelia nášho mesta sa na poslancov stále obracajú s rozhorčením, že v ich okolí je dlhodobo nepokosená tráva. Týka sa to všetkých mestských častí. Poslanci tieto ponosy smerujú ďalej na kompetentných na Mestskom úrade v Prešove. Výsledok je nie vždy uspokojivý. Preto som sám zvedavý, či navýšenie financií pomôže situáciu zlepšiť…

 

Vysoká tráva pri cyklochodníkoch


Solídna sieť cyklochodníkov v našom meste sa neustále rozrastá a využíva ju čoraz viac obyvateľov Prešova. Úprava okolia by si ale vyžadovala väčšiu pozornosť. Na Sídlisku III pri cyklochodníkoch trávnaté porasty od Torysy dosahujú miestami aj metrovú výšku. Nielen, že prostredie je takto nevzhľadné, ale cyklistom i korčuliarom prekáža vysoká tráva, ktorá zasahuje do cyklochodníka. Rovnako tak je nepríjemný aj hmyz, ktorý v rozbujnelej vegetácii má svoje bohaté zázemie. Chcem veriť, že navýšením rozpočtu na kosbu bude naše mesto krajšie…

Close