Záverečný účet mesta Prešov je v pluse Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 28.6.2017 som ocenil […]
Close