Nádherný pár maldomanželov: Boris Srník a Inna Srníková Kosyk. Foto: instagram

Bolo mi cťou byť súčasťou ich veľkého dňa


Povedali si 2x “ÁNO” … a už sú svoji. Nádherný pár: Boris Srník a Inna Srníková Kosyk. Šťastnému páru mladomanželov želám, aby ich spoločný život sa niesol v znamení šťastia dnešného dňa. Prajem krásny, dlhý a šťastný spoločný život prežitý v zdraví, požehnaný potomstvom a neutíchajúcou láskou… 

„Preto, že ste splnili všetky podmienky, ktoré ustanovuje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za platne uzavreté.“

 

…len chvíľu je mladý muž ženatý a už zametá…

 

Zamilovaní si povedali ÁNO


Bolo mi cťou, a je to pre mňa česť zakaždým, keď môžem byť súčasťou neopakovateľného okamihu dvoch ľudí, ktorí sa rozhodli zdieľať svoj život so svojou životnou láskou. Vyriecť zákonom predpísanú formulku formulku a byť súčasťou okamihu kedy sa dvaja ľudia rozhodnú spečatiť svoju spoločnú púť životom aj úradne, založiť si rodinu a prevziať na seba záväzky z toho vyplývajúce, navyše, ak je ten deň nabitý šťastím snúbencov zaľúbených až po uši a keď atmosféra okamihu dáva prostredníctvom radosti, dojatia a úsmevov všetkých zúčastnených jasne pocítiť, že pre lásku tých dvoch je nielen obradná sieň prešovskej radnice, ale i celý svet primalý, ma napĺňa spokojnosťou a vedomím, že táto povinnosť je zjavne najpríjemnejšou službou vyplývajúcou z funkcie poslanca MsZ mesta Prešov.

Close