Na sídlisku Sekčov je poblémom frekventovaná cesta


Na sídlisku Sekčov, najväčšom v Prešove, to niekedy vyzerá ako na diaľnici. Nie rýchlosťou, ale veľkým množstvom a skladbou vozidiel, ktoré prechádzajú frekventovanou komunikáciou v správe Slovenskej správy ciest (ďalej SSC) – ulicou arm. gen. Svobodu. Obyvatelia Sekčova sa oprávnene sťažujú na prašnosť a hluk z cesty I. triedy, z ktorej sa stala dôležitá dopravná tepna tranzitnej dopravy z Poľska do Maďarska a naopak. Táto štvorprúdovka mala byť pôvodne len vnútromestskou komunikáciou slúžiacou pre pohodlné dopravné spojenie s mestom. Nebola dimenzovaná na takú kapacitu, akú obsluhuje dnes. Nemá protihlukové bariéry, namá dobudované ani odbočovacie pruhy, ktorých absencia zvyšuje riziko dopravných nehôd. Jedným z najproblematickejších úsekov je napojenie ulice Jurkovičovej na arm. gen. Svobodu. Týmto neuralgickým bodom denne prejde množstvo vozdiel, pretože ide o príjazdovú komunikáciu k dvom škoslkým zariadeniam, ktoré patria medzi najväčšie v Prešove: MŠ Jurkovičova a ZŠ Šrbárova. Pozirte sa ako to tam každé ráno vyzerá:

Ulica arm. gen. Svobodu je tranzitom vraj len dočasne


Komunikácia cez Rusínsku a Generála Svobodu bola prekategorizovaná na cestu I. triedy po tom, čo krajskí poslanci Prešovského samosprávneho kraja prieviedli túto cestu, spolu s Rusínskou ulicou do majetku Slovenskej správy ciest. Údajne “len” do doby výstavby diaľnice D1 Prešov-západ – Prešov-juh je na tento úsek presmerovaná tranzitná doprava cez Prešov. Chcem veriť, že po dobudovaní uvedeného diaľničného úseku, bude tranzit zo Sekčova naozaj odklonený a Sekčovčania už kamión uvidia na sídlisku len zriedkavo. Budem to pozrone sledovať (ak dožijem).

Tu by som chcel presadiť inteligentný prechod

Bezpečnosť je prvoradá: na sídlisku Sekčov ide často o život


Práve na takýchto miestach, akým je v Prešove ulica arm. gen. Svobodu, je mimoriadne dôležité zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, pokiaľ sa ľudia dočkajú modernej a bezpečnej diaľnice, či rýchlostnej cesty. V spolupráci s mojim priateľom, splnomocnencom vlády SR pre rýchlostné cesty, chcem Prešovu pomôcť aspoň presadením výstavby bezpečného inteligentného prechodu pre chodcov. Igor Janckulík sa ako splnomocnenec vlády SR vzdal nároku na mzdu. Z týchto prostriedkov financuje bezpečné prechody v mestách a obciach, v ktorých je pre intenzitu dopravy rizikové prechádzanie chodcov cez frekventovanú komunikáciu. Slovenská správa ciest ich vybuduje v mestách a obciach, ktoré sa nachádzajú v koridore trasovania budúcich rýchlostných ciest alebo medzinárodných koridorov ciest I. triedy. Teda tam, kde je vysoká intenzita dopravy. Na projekt sa celkovo použije 130-tisíc eur. Splnomocnenec vlády a poslanec NR SR Igor Janckulík chce takto zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v mestách a obciach, cez ktoré je naplánovaná výstavba rýchlostných ciest, ale nakoľko tam prebiehajú prípravné fázy, potrvá ešte niekoľko rokov, kým tadiaľ rýchlostná cesta povedie. Na projekt sa využijú peniaze ušetrené útvarom splnomocnenca.

Na tomto prechode by už čoskoro mohlo byť pre chodcov bezpečnejšie

Splnomocnenec venoval mzdu na prechody


“Keďže dotknuté samosprávy a Slovenská správa ciest na takéto projekty nemajú zvyšné financie, útvar splnomocnenca má záujem aspoň takýmto spôsobom pomôcť dotknutým obciam a mestám zvýšiť bezpečnosť ich obyvateľov. Uvedomujem si, že inteligentné priechody pre chodcov nevyriešia najzásadnejšie problémy, ktoré ľudia majú v týchto regiónoch, kde roky čakajú na vybudovanie rýchlostnej cesty.Verím však, že aspoň takýmto opatrením sa podarí zlepšiť bezpečnosť chodcov aj vodičov. Rovnaká situácia je aj na medzinárodných tranzitných ťahoch, ktoré vedú cez preťažené cesty I. triedy v obciach. Toto je pilotný projekt, v ktorom by som chcel pokračovať aj v budúcnosti. Preto verím, že aj budúci rok sa nám podarí v spolupráci s ministerstvom financií a ministerstvom dopravy nájsť zhodu a vybudovať ďalšie inteligentné priechody pre chodcov,” uviedol splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty, Igor Janckulík.

Ako vyzerá inteligentý prechod?


Na takýchto priechodoch je senzor, ktorý zaznamená príchod chodca. Následne sa silnejšie rozsvieti svetlo nad priechodom, začne blikať výstražné oranžové svetlo pred priechodom. Vodiči tak najmä večer a v noci, no v zime už v popoludňajších hodinách, skôr uzaznamenajú pohyb po prechode. Chodci sa tak budú môcť cítiť bezpečnejšie. Aspoň takto trochu pomôžeme Sekčovu. Po konzultácii s vedúcim Odboru dopravy a životného prostredia Ing. Stanislavom Ondirkom som navrhol umiestnenie inteligentného prechodu na stále viac využívaný prechod na Sekčove medzi obľúbeným nákupným centrom a obchodnými prevádzkami, ktoré vznikli oproti. (pozri fotografie)

Najväčším víťazstvom však bude dokončenie D1 a začatie výstavby R4. Verím, že sa toho raz dočkáme

 

Zdroje:


  • Tranzitná doprava v Prešove najviac zaťaží Sekčov. [online]. Perex, 2015-06-27, [cit. 2017-06-23]. Dostupné online
  • Štát vybuduje pri rýchlostných cestách inteligentné priechody. [online]. Perex, 2017-06-17, [cit. 2017-06-23]. Dostupné online.

Close