MsZ mesta Prešov schválilo dotácie pre šport Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 24.5.2017 poslanci, […]
Close