Od pondelka, 26. októbra, bolo Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR nariadené, že na dištančnú výučbu prejde i druhý stupeň základných škôl. Žiaci piateho až deviateho ročníka sa tak pridali k žiakom stredných škôl, ktorí sú zapojení do dištančného vzdelávania od polovice októbra. Pre pomoc učiteľom s pripojením na internet chce ministerstvo školstva prostredníctvom operátorov poskytnúť mobilné dáta zadarmo! Ušľachtilá myšlienka!

 

Minister ohlásil pomoc: Navýšime mobilné dáta učiteľom!

Po tom, čo sa epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 na Slovensku zhoršila, MŠVVaŠ SR sa dohodlo so všetkými mobilnými operátormi na navýšení mobilných dát a volaní pre učiteľov.

“Ak učíte online a potrebujete sa pripojiť na internet cez mobil alebo ak komunikujete so žiakmi hlavne cez telefón, môžete cez riaditeľa požiadať o navýšenie dát a neobmedzené volania,” adresoval učiteľom šéf rezortu Branislav Gröhling.

Minister školstva Branislav Gröhling avizoval pedagogickej verejnosti (celú správu si môžete prečítať TU) že od 22. októbra bol spustený zber mobilných telefónnych čísel. Každý riaditeľ školy, ktorý chce pre svojich pedagogických zamestnancov tento benefit využiť, môže požiadať o aktiváciu hlasových a dátových služieb (https://covid2021.iedu.sk/).

 

Zdroj: https://covid2021.iedu.sk/

 

 

 

 

“Tým, ktorých riaditelia prihlásia do systému, budú navýšené dáta bez ohľadu na operátora o minimálne 10 GB mesačne a takisto im budú aktivované neobmedzené hlasové volania,” vysvetlil Gröhling. 

 

Podmienky využitia hovorov a dát

“Ministerstvo poskytuje možnosť navýšenia hlasových aj dátových služieb na SIM kartách učiteľov, pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov Vašej školy. Táto možnosť sa týka učiteľov, pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov, ktorí učia počas dištančného vzdelávania svojich žiakov on-line formou a majú nedostatočné internetové pripojenie, alebo nedostatočný limit hlasových služieb na mobilnom telefóne, pre komunikáciu so žiakmi. Riaditeľ školy uvedie do formulárov súkromné mobilné telefónne čísla učiteľov, pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov. Následne bude žiadosť odoslaná mobilným operátorom, ktorí zabezpečia aktiváciu služby na danej SIM karte učiteľov, pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov. Hlasové a dátové služby sú navyšované len na obdobie, počas ktorého daný učiteľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg a odborný zamestnanec poskytuje pre žiakov dištančné vzdelávanie a výlučne na účel dištančného vzdelávania, pričom najmenšou časovou jednotkou aktivácie služby je fakturačné obdobie mobilného operátora.”

Zdroj: https://covid2021.iedu.sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister tvrdil, že dáta budú zdarma! Hovoril pravdu?

Aby systém nebol zneužitý, prístup pre zadávanie mobilných čísel pedagógov dostanú len riaditelia. Tí budú zodpovední za nahlasovanie len tých učiteľov, ktorí realizujú dištančné vzdelávanie. Zároveň, operátori pri každom čísle overia, či daný učiteľ reálne vykonáva dištančné vzdelávanie. V prípade zneužitia bude vyvodená zodpovednosť.

“Do konca roka 2020 poskytujú operátori tieto služby bezodplatne, za čo im veľmi pekne ďakujem,” uzavrel minister školstva.

 

Dáta zadarmo budú naozaj zadarmo?

Tak sa na to pozrime bližšie! Ako riaditeľ školy som chcel učiteľom, ktorí vyučujú dištančne, poskytnúť túto výhodu. Do systému som “nahodil” telefónne čísla všetkých učiteľov, ktorí vyučujú dištančne. Okrem iných aj to svoje (aj keď využiť výhodu sa nechystám). Čakal som čo sa udeje. Asi po týždni som od môjho operátora (O2) dostal SMS správu tohto znenia.

 

 

 

 

 

Čo myslíte: Koľko € stoja dáta “zadarmo”?

Keďže som si chcel overiť či zneniu SMS správy dobre rozumiem, zavolal som na infolinku operátora. Hlas na telefóne mi oznámil, že ak chcem využiť benefit, poskytnutý MŠVVaŠ SR mal by som postupovať v zmysle SMS. Aktivovať tzv. biely paušál (operátor O2), ktorý pôvodne stojí 15 €. Avšak vzhľadom k tomu, že MŠVVaŠ SR poskytuje “zľavu” cena môže byť iná. Za neobmedzené volania, SMS a MMS správy + 10 GB dát mesačne nezaplatím pôvodných 15€, ale len 7,50 €. Nechcem byť nevďačný: za uvedené služby je to zjavne výborná cena, ale je vzdialená významu pojmu “BEZODPLATNE”.

Domáca dištančná úloha pre MŠVVaŠ SR:    Príklad z logiky:    7,50 € (namiesto 15 €) = ZADARMO?

Napriek tomu ĎAKUJEME za benefit!

 

Zdroje:

  • https://www.minedu.sk/ucitelia-v-distancnom-vzdelavani-dostanu-mobilne-data-navyse/
  • https://covid2021.iedu.sk/
  • O2

Close