Osobne zastávam názor, že plošné testovanie obyvateľstva na COVID-19 je dobrý nápad. Zápasím však s tým, či celý spôsob testovania od nákupu testov cez pripravenosť na testovanie, až po opatrenia počas a po testovaní, sú naozaj pripraveným riešením tejto, pôvodne dobrej, myšlienky. Vo vzťahu k školám je to ale vlastne irelevantné.

 

 

Vyzývajú nás k zodpovednosti, zodpovedné riešenie však chýba

Vláda SR vyzýva ľudí k zodpovednosti (a ani je členovia sa nespávajú zodpovedne – predseda vlády i minister školstva sú, podľa medializovaných informácií, riešení v správnom konaní za priestupok  za nenosenie rúška – znova!), no dodnes (29.10.2020) nedokázala pripraviť riešenie pre zákonné zabezpečenie bezinfekčnej prevádzyk škôl. Vláda svojim uznesením č. 693/2020 uložila hlavnému hygienikovi SR:

“…vydať vyhlášku, ktorou uloží povinnosť relevantným subjektom (zamestnávateľom, prevádzkovateľom, atď.) vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaný subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ pri vstupe do ich objektov.” (bod C1 uznesenia vlády SR č. 693/2020)

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR deň pre samotným testovaním čaká na vyhlášku hlavného hygienika, aby usmernila školy. Hlavný hygienik si dáva načas a vyhlášky stále niet. Ako majú školy postupovať? V čom je problém?

 

Zdroj: www.somzodpovedny.sk

 

 

Bezinfekčnosť škôl je aj po testovaní len ilúzia

Predstavme si, že hlavný hygienik SR uvedenú vyhlášku aj stihne vydať. Predstavme si tiež, že na základe vydania tejto vyhlášky bude rýchlo reagovať aj ministerstvo školstva a vydá usmernenie. To usmernenie bude jasne stanovovať, že riaditelia škôl budú povinní pustiť do vvyčovacieho procesu len tých zamestnancov, ktorí sa preukážu negatívnym testom. Fajn – vybavené, poviete si. Ale nie! Pozor. Uznesenie vlády SR č. 693/2020 nám to “trochu” kazí. V bode A 11 a 12 uznesenia umožňuje sprevádzanie detí do MŠ a ZŠ aj osobám, ktoré neabsolvovali test!!! O akom bezpečnom prostredí v školách potom hovoríme? Učitelia ak chcú učiť na test ísť MUSIA, avšak aj netestovaní (možno infekční, možno nie) rodičia MÔŽU priviesť svoje deti do školy. Ako k tomu prídu tí, ktorí zodpovedne absolvovali test? Načo to vlastne robia? Uvažuje tu niekto?

 

Zamestnanci školstva (nielen!) môžu mať oprávnený pocit nespravodlivosti a ohrozenia zdravia

Tak si to zopakujme! Učitelia, kuchárky, upratovačky, školníci, administratívni pracovníci – títo všetci nato, aby mohli nastúpiť po 1.11.2020 do práce musia sa preukázať negatívnym testom. Žiaci do 10 rokov nemusia. Toto by možno nemusel byť na prvý pohľad až taký problém – veď ani doteraz nemuseli. Ale je! Pretože ak je úmyslom celoplošného testovania obmedziť voľný pohyb osôb, ktoré sú potenciálnym alebo i skutočným zdrojom nákazy – potom sú tieto opatrenia jalové. Ide o to, že učiteľ bude môcť nastúpiť do práce len vtedy ak sa preukáže negatívnym testom, avšak zákonný zástupca dieťaťa, ktorý nepodstúpil testovanie aj napriek tomu môže svoje dieťa priniesť do školy. Bude mu stačiť podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti. Takéto dieťa (do 10 r.) pritom nemusí podstúpiť test na covid-19. Zaujímavosťou je, že jeho spolužiak, ktorý má nad 10 rokov bude musieť prísť s certifikátom, ktorým preukáže negatívny test na covid-19. V škole (na prvom stupni ZŠ) tak budeme mať 3 kategórie ľudí. Pretestovaných zamestnancov s negatívnym výsledkom, pretsetovaných žiakov nad 10 r s negatívnym výsledkom a najpočetnejšiu skupinu žiakov do 10 r – s vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Asi nie je potrebné dodávať, že škola je ideálny priestor na komunitný prenos vírusového ochorenia…

Close