Začiatkom roku 2018 Slovenská pošta, a. s. oznámila svoj zámer zrušiť svoje súčasné pobočky pošty č. 8 […]
Close