Tretie najväčšie mesto na Slovensku na svojom najväčšom panelovom sídlisku nedodržiava ani svoje vlastné projektové zámery. Namiesto plánovaného parku radnica radšej presadzuje spevnené betónové plochy či jednoúrovňové parkoviská. Tak je tomu aj na ulici Ďumbierskej a Karpatskej.

 

Konflikt zámerov: Park Sekčov zjavne nie je priorita!


V roku 2016 boli poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pravdepodobne oklamaní. Na rokovaní mestského zastupiteľstva v apríli 2016 sme totiž schvaľovali kúpu pozemku za účelom rozširovania mestského parku Sekčov, ktorý vteda začal naberať sympatické kontúry sídliskovej oddychovej zóny. Takto mal vyzerať. Všimnite si prosím predovšetkým miesto, kde sa dnes buduje parkovisko.

Mestksý park Sekčov mal byť krásnym kúskom zelene pre obyvateľov betónového sídliska. Zdroj: Mesto Prešov, Stavoprojekt, komplexný urbanistický návrh

 

Boli sme oklamaní?


Dnes to v tejto časti sídliska nevyzerá tak, aby sa mal dodržať zámer parku. Prečo? Jedna z neoficiálnych odpovedí znie, že Územný plán mesta Prešov v tejto časti územia pripúšťa zámer parkoviska. Bohužiaľ, je to pravda. Potom ale som bol ako poslanec za túto mestskú časť, spolu s jej obyvateľmi, oklamaný. V nádeji, že pre obyvateľov Sídliska Sekčov vybudujeme park som hlasoval za odkúpenie pozmkov pre mesto Prešov v mieste, kde sa dnes stavia parkovisko. Dnes je namiesto zelene toto.

Prepojenie parku Sekčov zrejme nebude – bude park-ovisko. Zdroj: foto MĎ

 

Sekčov si zaslúži rozumné riešenia


Áno je potrebné rozširovať aj kapacity parkovacích plôch, ale takýmto postupom čoskoro minieme všetku zeleň na sídliskách a nakoniec aj tak nebude parkovacích miest dostatok. Riešením pre parkovanie sú zelené (zazelenené) alebo viacfunkčné parkovacie domy, tak, ako k tomu pristupujú už aj v menších mestách – v Čadci, Trnave, Liptovskom Mikuláši či v Poprade. No predovšetkým Sekčov si zalúži park – dôstojné a funkčné miesto na relax a vychádzku.

Štúdia parkovacieho domu v Čadci. Zdroj: facebook/marcel.sulo

 

Štúdia parkovacieho domu v Žiline, lokalita na Hájiku. Zdroj: zilinak.sk

 

Štúdia parkovacieho domu v Trnave. Zdroj: trnava-live.sk

 

Hazardujeme s priestorom!


Argument, že tieto stavby sú nesmierne finančne náročné dnes neobstojí. Takéto viacúrovňové parkoviská sú dnes nielen priestorovo, ale i ekonomicky výhodnejším riešením (viacúrovňový parkovací dom nemusí stáť ani 350.000€). Skúsme si to porovnať s parkoviskami, ktoré buduje mesto Prešov zo zatrávňovacích tvárnic (mimochodom vysypaných štrkom) bez odlučovačov ropných látok – čo už dnes podľa noriem nespĺňa funkciu parkovacieho miesta, pretože sa nejedná o ekologické parkovanie. Proti je aj platná legislatíva. V Banskej Bystrici to riešia takto. Všimnite si, koľko stála mesto Prešov len úprava plochy pred ulicou Sibírska 34-38 (zmluva k nahliadnutiu TU)!!! Suma bola dokonca ešte navyšovaná a vyšplhala sa na 100.000,-€ a to je len cena za dielo – k tomu je potrebné pripočítať ďalšie náklady súvisiace s projektovou dokumentáciou a pod.

 

Nehazardujme so zeleňou!


Namiesto parku – park-ovisko. Zdroj: foto MĎ

 

Posledné zvyšky zelene, z ktorej by bolo možné vytvoriť kompaktnú zelenú zónu v podobe funkčného prepojeného sídliskového parku je šialenstvo zneužiť na primitívne parkovisko! Ak už aj došlo (čo nepredpokladám) k posúdeniu absolútnej nevyhnutnosti využitia práve tohto územia na parkovisko, potom bolo potrebné uvažovať v inej jeho podobe. Nie v primitívnej spevnenej ploche zasekanej do svahu bez jej iného využitia! Kde je povestná prísnosť posudzovania projektových zámerov Odboru hlavného architekta teraz?! Súkromným investorom totiž vedia mestskí architekti klásť veľmi prísne podmienky pre výstavbu. A ak je investor mesto, tak… Nevedeli mestskí architekti o tom, že sa v lokalite plánuje mestský park? Alebo sa azda tešia, že budú pracovať na novej štúdii parku (za veľké peniaze), keďže pôvodnú štúdiu nabúralo parkovisko, ktoré je zrejme politickou prioritou primátorky pred voľbami?!

Prosím o aspoň trochu zdravého rozumu…

 

Takto vidím Sekčov ja: Nádherný priestor pre funkčný park. Zdroj: foto MĎ

 

PhDr. Martin Ďurišin, PhD.

poslanec MsZ mesta Prešov

 

 

 

 

 

Close