Bude mať Prešov niekedy veľký mestský park? Každá väčšia mestská aglomerácia nevyhnutne potrebuje kúsok funkčnej zelene s […]
Close