Výstavba obchodných centier na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov, resp. v jeho blízkosti, nekončí, práve naopak. Čoskoro nás čaká výstavba ďalšieho. Samospráva by mala ustrážiť, aby developer svojim zámerom a jeho realizáciou neskomplikoval, ale naopak prispel k zlepšeniu dopravy a kvality verejného priestoru. Myslíte si, že to prešovská samospráva dokáže? Čo poviete na tento zámer developera?

 

Kde bude Hobby Park

Foto1: lokalizácia nového obchodného centra

 

Nové obchodné centrum na Rusínskej


Na Rusínskej ulici sa bude už čoskoro realizovať projekt Hobby Park. Lokalita Rusínskej je iste pre investora značne atraktívnou, pretože spája sídlisko Sekčov a centrum mesta. Zaujímavou je aj z pohľadu blízkych obchodných centier Eperia, Kaufland, Max, Koral, novootvorenej Solivarie a iných. Ponuka však bude iná a Hobby Park bude pravdepodobne konkurenciou najviac pre Mobelix, Jysk a OBI či Blac-Red-White, pretože bude ponúkať nákupné možnosti v segmente bývania – nábytok, bytové doplnky, kúpeľne, kuchyne, podlahy, hobby stavba, a ďalšie. V Hobby Parku vzniknú obchodné prevádzky Hornbach, Asko nábytok a SIKO kúpeľne. 

 

 

Obchodné centrum na Rusínskej sa možno už v lete začne stavať


Do mesta sa tak chystá investícia približne za 12 miliónov Eúr a ponúkne pracovné príležitosti pre cca 150 ľudí. Developer územia zároveň údajne postaví dopravné riešenie, kompletnú infraštruktúru, a vybuduje novú zelenú zónu pri rieke Sekčov. A toto ma ako poslanca MsZ mesta Prešov zaujíma najviac. Pridaná hodnota projektu. Aj keď projekt a jeho riešnie vôbec nepodlieha schvaľovaciemu procesu v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov, budem sa intenzívne zaujímať o dopravné riešenie napojenia a pridanú hodnotu projektu pre zatraktívnenie prostredia a vytvorenia oddychových zón popri koridore rieky Sekčov. Projekt totiž vyzerá veľmi sľubne!

 

Ako bude vyzerať Hobby Park

Foto2: Situačný nákres s dopravným riešením

 

 

Dobré dopravné napojenie je prioritou


Obyvatelia sídliska Sekčov denno-denne trčia v dopravných zápchach už aj na Rusínskej ceste. Táto dopravná tepna je v súčasnosti veľmi výrazne zaťažená nielen vnútromestskou, ale predovšetkým tranzitnou dopravou. Tieto skutočnosti spôsobujú tlak na nevyhnutnosť riešenia rozšírenia Rusínskej cesty na 4 pruhy. Projekt Hobby Parku z môjho pohľadu urýchlil možnosť úpravy Rusínskej ulice na 4 pruhy v úseku dlhom približne 460m.

V zmysle projektu má byť zároveň vybudovaná nová svetelne riadená križovatka s dynamickým riadením, koordinovaná na výjazd z Hobby Parku podľa dopytu, to znamená, že prioritne bude zelená pre prejazd Rusínskou až podľa dopytu bude inteligentný semafór púšťať vozidlá z obchodného centra. Zároveň projekt počíta s novou cestou, ktorá bude v budúcnosti napájať územie smerom Ku Škáre a umožní neskôr aj jeho rozvoj. Zvyšná časť Rusínskej cesty bude rozšírená na 3 pruhy podľa plánov Slovenskej správy ciest, kde bude SSC aj investorom. Nová cesta tak možno bude už na jeseň.

 

Dopravné riešenie

Foto3: dopravné riešenie

 

Projekt upraví prostredie

Foto4: Priestor pri reke Sekčov je zónou pre relax a aktívny oddych

 

Promenáda a rekreačná zóna pri rieke Sekčov


Poslanci MsZ mesta Prešov zvlášť za Sekčov, teda VMČ č. 7 a 6 dlhodobo hľadajú možnosti (predovšetkým finančné zdroje) využitia koridoru rieky na oddych a relax. Na možnosť výstavby cyklochodníkov, lavičiek či malých športovísk. Na pravom brehu rieky Sekčov sa v úseku nového obchodného centra, podľa projektu, má vytvoriť začiatok novej promenády s chodníkom pre peších a cyklochodníkom. V tomto páse pri rieke budú vysadené nové stromy a ďalšia zeleň, bude vytvorené detské ihrisko a plochy pre oddych a šport. 

 

Projekt upraví prostredie

Foto5: Koridor rieky Sekčov má šancu na účelné využitie

 

Tak čo vy na to?

 

 

PhDr. Martin Ďurišin, PhD.

poslanec MsZ mesta Prešov

vždy na Vašej strane

Close