Plot: Najväčšia MŠ ho už nutne potrebovala


Pred mnohými mesiacmi sme na výrobnom výbore i na rokovaní Výboru mestskej časti č. 7 hľadali a našli riešenie, aby sa areál Materskej školy na ulici Jurkovičovej v Prešove oplotil. MŠ ako jedna z najväčších MŠ na Slovensku si pre svoje deti svojpomocne vybudovala v areáli školy altánky, s finančnou dotáciou mesta sa zateplila budova a vymenili sa okná a upravený bol aj terén, vyasfaltované cestičky a pod. Chýbalo už “len” oplotenie…

 

 

Ajhľa radosť veliká dočkali sa plôtika!


Na konci roku 2016 padlo rozhodnutie, že v nasledujúcom roku dôjde k realizácii oplotenia MŠ Jurkovičova. Konečen! Radosť bola preveliká! Veď ustriehnuť naraz všetky deti v jedenej z najväčších MŠ na Slovensku nebola žiadna sranda! A to aj napriek tomu, že deti pri hre vonku používajú rôznofarebné vestičky, podľa príslušnosti k triedam. Plot by tak nielenže zvýšíl bezpečnosť detí, ale čiastočne aj majetku, do ktorého bolo pred časom investovaných nemálo finančných prostriedkov.

 

 

Projekt – súťaž – realizácia


V máji 2017 bola hotová projektová dokumentácia, ktorá rátala s obrovskou sumou. Počítalo sa ale s tým, že súťaž vygeneruje o niečo nižšiu sumu. Rozpočet síce zverejnený nebol, no suma projektu presahovala hodnotu 70.000 €. Projekt rátal s rekonštrukciou betónového múrika, s dvomi bránami pre motorové vozidlá a tromi malými bráničkami, s jedným chodníčkom so zámkovej dlažby a samozrejme so samotným oplotením, ktoré bolo navrhované v moduloch AXIS S. Celý plot v celkovej dĺžke 370 m a všetko ostatné malo byť hotové do dvoch mesiacov od začiatku výstavby. Najprv prebehla súťaž.

Súťaž vyhrala firma uvedená v tabuľke s najnižšou cenovou ponukou. Je na pováženie ako je možné, že rozdiel medzi cenovo najlepšou ponukou a tou najdrahšou bol tak priepastný! Percentuálne je to 225%. Ale OK, všetci sme sa potešili, že to niekto vie zrealizovať aj za podstatne menej. Nešlo pri tom o žiadnu pochybnú firmu, ale známu spoločnosť etablovanú na prešovskom trhu. Tá aj dielo zrealizovala.Všetci sme sa tešili. Oplotenie bolo hotové načas. Otázka ale znie či aj v požadovanej kvalite!!! Nedostatky sa totiž ukázali takmer okamžite!

 

 

 

Diery v plote


Stavebná firma, ktorá oplotenie realizovala sa ale zrejme nedržala odporúčania projektovej dokumentácie a plot posatvila z iného materiálu ako bol v nej uvedený. A tu je pravdepodobne celý problém zakopaný. Bolo použité zrejme lacné pletivo, namiesto odporúčaného plotového systému.

Takto to malo (podľa odporúčania projektu) vyzerať.

“AXIS S” – takto to malo vyzerať. Zdroj: https://www.dirickx.fr/professionnals/GA4/Rigid-panel-fencing?idGamme=4

 

A takto to vyzerá v skutočnosti!

Takto to vyzerá dnes. MŠ Jurkovičova má na niekoľkých miestach takéto diery v plote! Zdroj: autor

 

Držme sa gazdovského rozumu!


Vo výzve na predkladanie cenových ponúk v bode III. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sa jasne konštatuje, že rozhodujúcim a jediným kritériom bude “Najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.” Je potrebné sa zamyslieť, či má byť cena jediným kritériom.

Staré príslovie hovorí: “Nie som až taký bohatý, aby som si mohol dovoliť kupovať lacné veci!” 

 

Martin ĎURIŠIN

autor je poslancom MsZ mesta Prešov

Close