Ako voliť do VÚC? Tu je stručný volebný manuál a zoznam kandidátov do VÚC pre okres Prešov

 

Znova sú tu voľby do VÚC: tentoraz majú iné pravidlá


Voľby do orgánov samosprávnych krajov, teda “vúc-iek” sa uskutočnia už túto sobotu, 4.11.2017. Tentoraz sú však voľby iné ako po minulé roky. Voľby vyberú predsedov VÚC a poslancov nie na 4, ale pre tentoraz výnimočne na 5 rokov. Úmyslom úpravy je aby sa najbližie voľby do VÚC spojili do jedného dňa s voľbami do obcí a miest, teda s voľbami primátorov a starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstviev. Najbližšie takéto voľby sa uskutočnia už na jeseň v roku 2022. Ďalší rozdiel už zodpovední voliči pocítili – nedostali do svojich schránok žiaden zoznam kandidiátov, uchádzajúcich sa o kreslo predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ani zoznam kandidátov na poslancov PSK. V týchto voľbách to po zmene pravidiel nebolo povinnosťou nikoho! Aj z toho dôvodu Vám prinášam úplný zoznam kandidátov na predsedu a poslancov PSK (pre volebný obvod č. 7 – okres Prešov). Nech sa páči – vyberte si!

 

 

Voliť chodíme pravidelne, vnímame to nielen ako občiansku povinnosť, ale predovšetkým ako ťažko získané politické právo podieľať sa na správe vecí verejných. Ústava SR jasne definuje od koho pochádza suverenita moci.

 

AKO VOLIŤ?


Voľby do orgánov samosprávnych krajov znamenajú, že oprávnení voliči (oprávneným voličom je každý občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja) majú možnosť zvoliť predsedu VÚC a poslancov VÚC. Volebné miestnosti sa otvoria zajtra (sobotu, 4.11.2017) ráno o 7:00 hodine a poslednú možnosť odvoliť budeme mať krátko pred 22:00 hodinou. Každý volič, ktorý sa preukáže občianskym preukazom dostane dva hlasovacie lístky a obálku. Jeho povinnosťou je odobrať sa za plentu, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania a voliť. Ako? Krúžkovaním! Poďme si to podrobne vysvetliť!

 

Prvý hlasovací lístok: Ako voliť predsedu?

Prvý hlasovací lístok je obsahuje zoznam kandidátov na predsedu VÚC. Kandidáti sú, v zmysle zákona, usporiadaní v abecednom poradí, podľa priezviska. V Prešovskom samosprávnom kraji pôvodne kandidovalo 12 uchádzačov o post predesdu, či “župana” kraja. Jeden kandidát (č. 11 – Milan Šteiner Strana zelených Slovenska) však svoju kandidatúru stiahol, a preto aj keď na hlasovacom lístku bude 12 mien, vyberať si budeme môcť len z 11 kandidátov. Svoju voľbu uplatníte tak, že zakrúžkujete poradové číslo kandidáta, ktorého by ste si vedeli predstaviť na poste predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

Zoznam kandidátov na predsedu PSK si môžete prezrieť tu.

 

 

Druhý hlasovací lístok: Ako voliť poslancov?

Druhý hlasovací lístok obsahuje zoznam kandidátov na poslancov Prešovského samosprávneho kraja za ten-ktorý volebný obvod. Volebných obvodov pre voľby poslancov máme v Prešovskom samosprávnom kraji 13. Volebný obvod číslo 7 zahŕňa celý okres Prešov, teda v celom prešovskom okrese si voliči budú vyberať spomedzi tých istých 99 kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post poslanca PSK. Koľko kandidátov možno krúžkovať? Pre okres Prešov platí, že volič môže zakrúžkovať 12 kandidátov na poslancov PSK. Môže aj menej, nie však viac ako 12! Svoju voľbu opäť uskutoční tak, že zakrúžkuje poradové číslo kandidátov na poslancov.

 

 

Zoznám kandidátov na poslancov PSK za volebný obvod č. 7 – okres Prešov nájdete tu:

 

 

Čo s vyplnenými hlasovacími lístkami?


Oba hlasovacie lístky potom vloží do jednej obálky a vhodí do hlasovacej urny. Ako postupovať ak sa pomýlite? Ak sa pri krúžkovaní svojich kandidátov pomýlite, môžete si vypýtať nový hlasovací lístok. 

Ak by došlo k tomu, že volič pokazí alebo nesprávne upraví hlasovací lístok, na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá nové hlasovacie lístky. Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov pod hrozbou sankcie,“ upresnila M. Lukačíková – zapisovateľka volebnej komisie prešovského samosprávneho kraja. Zdroj: www.presovskyden.sk

Za vynesenie hlasovacieho lístka z volebnej miestnosti hrozí pokuta 33 Eúr.

 

Kedy budú známe výsledky?


Prvé výsledky Volieb do VÚC 2017 budú známe už krátko po polnoci. Konečné výsledky spoznáme až po piatej hodine ráno. Priebežné informácie o voľbách budú prinášať aj všetky médiá.

 

 

Verím, že rozhodnete dobre pre náš kraj!

Prajem Vám šťasrnú ruku a 

Martin ĎURIŠIN

Prosím zdieľajte: