Jedna z najväčších MŠ v Prešove: MŠ Jurkovičova (ilustračné foto, autor: MĎ)

Spoločný tlak zmenil zlý návrh


Mestský úrad v Prešove v máji tohto roku (2017) pripravil návrh všebecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov, kde pôvodne navrhoval neposkytovať dotácie na dieťa materskej školy do troch rokov veku. 

Pre riaditeľky materských škôl by to znamenalo výrazný škrt cez rozpočet, resp. by boli nepriamo nútené neprijímať deti do 3 rokov, pretože by na tekéto deti od mesta nedostávali dotáciu. Tlak verejnej mienky, vás rodičov i pracovníkov školstva na čele s riaditeľkami MŠ, urobili svoje. Spoločne sme dokázali presadiť zmenu návrhu VZN o dotáciách pre školy. Pomohlo aj Vaše hlasovanie a Váš aktívny prístup. Pre pripomenutie: pozri TU.

 

Poslanci rozhodli správne: vypočuli hlas rodičov


Na zasadnutí MsZ mesta Prešov dňa 28.6.2017 sme (poslanci MsZ mesta Prešov) prijali návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov, ktorý vyhovel hlasu rodičov. Dnes sa preto môžeme spoločne tešiť! Do MŠ nastúpili aj dvojročné deti. Z viac ako 700 nových škôlkárov bolo cca 55% mladších ako tri roky. Správnym rozhodnutím sme spoločne vyhoveli požiadavke rodičov a riaditeliek MŠ a zároveň sme zachránili financovanie MŠ v našom meste. Do MŠ v meste nastúpilo 2170 škôlkárov a ja im prajem, aby v nich našli svoj druhý domov. Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom MŠ želám, aby žiadne vonkajšie okolnosti nenarušili motiváciu do výkonu ich krásneho poslania a aby mali veľ dôvodov pre radosť z úspechov zverených detí.

 

Spolu sme to dokázali!


Aktívny prístup obyvateľov a volených predstaviteľov a ich spoločné hľadanie riešení zohľadňujúcich záujmy Prešovčanov je najlepšou cestou ako z nášho mesta vytvoríme ešte lepšie miesto pre život. Dobrú samosprávu vytvoríme jedine spolu. Ak budeme vedieť jednoznačne zadefinovať verejný záujem dokážeme ľahšie dospieť k jeho naplneniu. Bez počutia hlasu Prešovčanov to nejde! Veľmi sa teším z ďalšieho správneho rozhodnutia i na ďalšiu spoluprácu s ľuďmi, ktorým na Prešove záleží.

 

Martin Ďurišin

nezávislý poslanec MsZ mesta Prešov

vždy na Vašej strane

 

 

 

Školský rok 2017/2018 

Close