Žiadajú ďalšie tisíce eúr: 38.000 ročne na 2 verejné WC v Prešove nestačí?!

Verejné WC v Prešove na Floriánovej ulici

 

Verejné WC v centre Prešova si ročne nevystačia s rozpočtom 38.000 € 


Do Komisie finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov prišiel návrh rozpočtového opatrenia, ktorý, okrem iného navrhoval upraviť rozpočet mesta Prešov vo výdavkovej časti pridaním 20.000,- € na prevádzku verejných WC v meste. Táto suma ma teda poriadne zarazila! Musím priznať, že som si vôbec nepamätal akú sumu sme na rok 2017 v rozpočte vyčlenili na prevádzku verejných WC, preto som pátral. Bolo to 38.000,-€! No tie údajne nestačia!

Verejné WC v južnom parku na Hlavnej ulici

 

Mesačné náklady verejných WC navrhuje radnica zvýšiť na takmer 5.000 €


Technické služby mesta Prešov prevádzkujú, podľa mojich informácií, dve verejné WC v centre mesta. Ide o toalety na Flórianovej ulici (hneď pod radnicou) a podzemné toalety v južnom parku na Hlavnej ulici. Obe z týchto toaliet sú v solídnom stave a dokonca poskytujú aj možnosť za 2,10 € osprchovať sa. Priestory vzbudzujú dojem čistoty, sanita je slušná, typický smrad absentuje. Samozrejme služby nie sú zdarma. 

Cenník je nasledovný:

  • pisoár  ….. 0,10 €
  • WC ……….. 0,20 €
  • holenie …. 0,40 €
  • sprcha ….. 2,10 €

Ceny za použitie toaliet sú naozaj dostupné. Avšak cena ich prevádzky sa zdá byť dosť vysoká. O prevádzku každej z verejných toaliet sa stará zamestnanec Technických služieb. Čítate dobre: zamestnanec! A to je drahý špás!

 

Dôvod návrhu na navýšenie rozpočtu výdavkov na prevádzku WC


Dôvodová správa rozpočtového opatrenia obhajuje navýšenie rozpočtu výdavkov o 20.000 € v programe 7 Všeobecne prospešné slkužby v podprograme 7.6 Služby mesta, na podpoložke 635006 Údržba a prevádzka verejných WC, na celkovú čiastku 58.000 € dosť nejasne.

„Navýšenie je potrebné z dôvodu nárastu cenníkovej položky na prevádzku kamenných verejných WC a prenájom ekologických WC, nárastu počtu prevádzkových hodín kamenných WC počas konania kultúrnych a spoločenských podujatí.“

V rozpočte na rok 2017 sme na Programe 10: Kultúra a šport vyčlenieili na dotácie na podporu kultúrnych podujatí v meste Prešov počas celého roka 2017 čiastku 40.000 €. Máme vyčleniť na verejné WC z rozpočtu mesta 58.000 €? Čo vy na to?

Samospráva mesta Nitra prevádzkuje 4 verejné toalety za 10.000 €, prečo by to v Prešove (kde ja aj, žiaľ, lacnejšia pracovná sila) malo byť niekoľkonásobne drahšie? Nerozumiem a budem sa pýtať aj za Vás, Prešovčania

Sprcha na verejných toaletách na Floriánovej ulici

 

Toalety vyzerajú schopne a sú čisté

 

„Otváracie hodiny“ prešovských verejných toaliet
Prosím zdieľajte: