Vieme koľko vás bude stáť parkovanie v Prešove

Mám auto, platím za komfort?


Parkovanie v Prešove je dlhodobý problém. Mať dnes auto je komfort, alebo bežný štandard? Predstavme si konkrétny príklad. Ste 4-člennou rodinou, žijúcou na prešovskom sídlisku. Máte to šťastie, že obaja dospelí členovia rodiny, rodičia, sú pracujúci. Máte aj stabilný príjem a dovolili ste si, ako rodina, po rokoch šetrenia, kúpiť osobné motorové vozidlo. Nie je to nič lacné: pravidelný servis, diaľničná známka, poistky, …jednoducho mať auto je dnes pomerne drahý špás, ale je to daň za komfort, poviete si. Dobre. Mesto Prešov Vám k tomu ešte plánuje prirátať náklady za parkovanie na sídliskách. Koľko? Všetko to ale pravdaže závisí od toho ako využívate svoje auto a ako máte v rodine nastavenú dopravnú a obslužnú logisitku. Skúsil som namodelovať, koľko to asi môže vyjsť. Upozorňujem, že som to nastavil veľmi veľmi úsporne.

Prešov, Sibírska ulica: takto sa parkuje na najväčšom sídlisku v meste

Koľko zaplatí priemerná rodina za parkovanie?


Mesto Prešov v novom návrhu VZN o parkovaní na území mesta Prešov chce na sídliskách zaviesť spoplatnenie parkovania. Skúsil som prepočítať náklady na parkovanie bežnej štvorčlennej rodiny s jedným autom za parkovanie na rok. To všetko za podmienky, že spĺňate kritéria na vydani rezidentskej karty za 1,-€ na rok. Skúsim namodelovať príklad tak, že 1 Vaše dieťa navštevuje MŠ, ktorá nie je v zóne, kde bývate, resp. kde parkujete, anteda potrebujete s dieťaťom dochádzať. To vyvoláva potrebu aj na istý čas parkovať, čo znamená platiť extra. Z 248 pracovných dní v roku dieťa odprevadíte do MŠ cca 180x (pre občasnú chorobu, či rôzne iné okolnosti). To znamená platiť parkovné, pretože ste zodpovedný obyvateľ Prešova a nikdy neriskujete porušenie predpisov vyhnutím sa platenia. Druhé Vaše dieťa je v mojom modelovom príklade v ZŠ, ktorá je vo vašej zóne a nepotrebuejte ho voziť autom, resp. využíva MHD. K tomu som pripočítal sumu 26 €, ktorá vzišla z toho, že raz za týždeň na hodinku zaparkujete v centre mesta. Výsledok je takýto:

Model spoplatnenia (4-členná rodina)


  • rezidentská karta …………………………………………………………………………………………………………………. 1,-€
  • sprevádzanie 1 dieťaťa do MŠ =180 pracovných dní x2 po 0,20 ,-€ ………………………………………72 ,-€
  • sprevádzanie dieťaťa na záujmovú činnosť (krúžok) =120 x po 0,20 ,-€ ………………………………. 24 ,-€
  • občasné parkovanie v centrálnej mestskej zóne = 52x po 0,50 ,-€ ……………………………………… 26 ,-€
  • SPOLU ………………………………………………………………………………………………………………………………123 ,-€

Ak by bolo v rodine i druhé auto a nebudete mať možnosť získať druhú rezidentskú kartu za 1 ,-€, za parkovaciu kartu zaplatíte 100 ,-€.

  • druhé auto v rodine (karta na parkovanie v zóne) …………………………………………………………… 100 ,-€
  • SPOLU …………………………………………………………………………………………………………………… 223 ,-€

Toto vyplýva z nového návrhu VZN o parkovaní. Zatiaľ nie je schválený. A to všetko bez garancie, že podvečer nájdete voľné parkovacie miesto. Mestská rada v Prešove dňa 14.6.2017 neprijala uznesenie k tomuto návrhu. Len dva hlasy boli ZA takýto návrh. Ako by ste hlasovali Vy, obyvatelia Prešova, ktorých sa to najviac týka?

Čítajte viac. Viac o parkovaní na prešovských sídliskách som napísal v príspevku: „Parkovanie v Prešove má mať nové pravidlá: Chcete ich?„.

 

Prosím zdieľajte: