Na prešovských sídliskách už obmedzili parkovanie motorových vozidiel dlhších ako 5m.

PARKOVANIE: problém je každému jasný


Prešov, tretie najľudnatejšie mesto Slovenska, má dlhodobo nakumulované dopravné problémy. Okrem obchvatov, diaľnice, rýchlostnej cesty R4, nedostatočnej kapacity vnútromestských dopravných tepien, je to aj statická doprava. Ozaj, statická doprava, zamysleli ste sa ako nelogicky tento terminus technicus znie? Krátky slovník slovenského jazyka definuje dopravu ako premiestňovanie: ako sa to dá staticky? Ale to je na inú diskusiu (pod. ako termín umelé prerušenie tehotenstva). Dočasné státie dopravných prostriedkov, teda parkovanie je problémom nejednej samosprávy. Najmä tie väčšie aglomerácie majú s parkovaním nemalé problémy, a to predovšetkým na sídliskách, vystavaných za éry socializmu, kedy sa nepočítalo s nárastom individuálnej dopravy, pretože sa preferovala doprava hromadná. Problém tu ale je: nedostatok parkovacích miest. Stav je z roka na rok horší. 

Parkovanie na Sekčove: parkovacie meista už dávno nestačia

Parkovanie na sídliskách je katastrofa


Najväčším problémom je parkovanie na sídliskách. Pri projektovaní sídlisk sa s tým nepočítalo. Parkoviská pri bytových domoch už dávno nepokrývajú vzrastajúci počet áut v rodinách a ľudia musia zvádzať najmä popoludní boj o parkovacie miesto. Ak sú neúspešní, parkujú aj na obrubníkoch, trávniku, či pred zaparkovanými autami na ulici. Prešov však nie je jediné mesto, ktoré má problém s parkovaním. Takmer všetky mestá na Slovensku pociťujú nedostatok parkovacích meist, a to prevažne na sídliskách, vystavaných v časoch socializmu. Ako tento problém riešia iné samosprávy? Možné riešenia sú v zásade dve:

  • zaviesť platenú reguláciu všade (vzor KOŠICE, viac TU.), alebo
  • začať stavať parkovacie miesta, ideálne parkovacie domy (vzor, napr. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, viac TU.)

VZN o parkovaní už raz neprešlo


Prvý pokus zaviesť reguláciu v parkovaní už prešovská radnica uskutočnila. Na rokovanie Mestskej rady v Prešove 26.10.2016 predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Prešov. Návrh nenašiel podporu ani u všetkých členov primátorkinho poslaneckého klubu KDH – SDKÚ-DS – MOST-HÍD – SIEŤ – NOVA. Zo 4 členov tohoto klubu v MsR hlasovali za návrh len dvaja, pričom MsR má 10 členov. Hlasovanie dopadlo 8:2. Návrh mal množstvo nezrovnalostí a čelil tvrdej kritike zo strany odbornej i laickej verejnosti. Primátorka však odmietala kritiku i skutočnosť, že návrh bol šitý horúcou ihlou a tvrdila, že návrh pripravovali odborníci viac ako pol druha roka (porovnaj s vyjadreniami v médiách TU), no celkom to nesedí, pretože 24. mája 2016 odznela informácia: “Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) sa ešte nezačalo pripravovať.” (pozri TU). Tak či onak dnes je predsa len ten “dokonalý” návrh z roku 2016 v mnohých ohľadoch iný. Horúca ihla vychladla a šilo sa predsa len nanovo. Mimochodom v pôvodnom návrhu napríklad nevedeli navrhovatelia ani stanoviť sumu za rezidenčnú kartu: najprv zverejnili sumu 38 €, potom 20 €, napokon primátorka na porade vedenia určila sumu 1 € za rezidenčnú kartu (mimochodoma: náklady na jej vydanie budú vyššie).

Zóny plateného parkovania podľa návrhu VZN

Ako by to malo podľa návrhu VZN fungovať?


Čo má byť cieľom nového návrhu VZN o parkovaní a čo má nová regulácia zlepšiť? Citujem z dôvodovej správy k predkladanému návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov:

Návrh VZN predpokladá reguláciu statickej dopravy pri bytových domoch na jednotlivých sídliskách mesta Prešov rozdelených na 17 zón, v ktorých bude platiť šesť tarifných pásiem. Tým sa rozširuje súčasný spôsob regulácie statickej dopravy, ktorý je dnes zavedený iba v centrálnej mestskej zóne mesta Prešov. Cieľom zavedenia regulovaného parkovania a zavedenia parkovacích miest pre rezidentov a návštevníkov jednotlivých zón je zlepšenie podmienok parkovania obyvateľov bytových domov v jednotlivých obytných zónach mesta na sídliskách. Prispejú k tomu aj novovytvorené parkovacie miesta, ktorých realizácia sa pripravuje v tomto roku.

Zaujímavosťou je, že v minulom rok 2016 sme (poslanci MsZ mesta Prešov) v rozpočte schválili použitie 2,5 mil. € na výstavbu parkovacích miest (bližšie TU). Radnica deklarovala, že 700 nových parkovacích miest postaví do jari 2017 len na Sekčove (pozri info v médiách TU). Kde sú? Obyvatelia Prešova ich márne hľadajú večer čo večer a nevedia ich nájsť, preto parkujú aj takto:

Parkovanie na prešovskom sídlisku Sekčov pre nedostatok parkovacích miest

 

Návrh VZN rozdelí Prešov na 17 zón (podrobný zoznam zón so zoznamom ulíc najdete TU v Príloha č 1 VZN), v ktorých bude platiť šesť tarifných pásiem. Ceny v jednotlivých tarifných pásmach za parkovné budú nasledovné:

Ak sa Vám ale nebude chcieť platiť za každé zaparkovanie, budete mať podľa návrhu možnosť zaplatiť si parkovaciu kartu, jej ceny budú nasledovné:

Kto by mal mať nárok na rezidentskú kartu za 1 € na rok?


Nárok na rezidenčnú kartu budú mať len obyvatelia Prešova s trvalým pobytom na jeho území. Kto je rezident, definuje VZN takto:

“Rezidentom – fyzická osoba, prihlásená na trvalý pobyt v zóne regulovaného parkovania (ďalej len „zóna“), alebo ktorá má trvalý pobyt v meste Prešov a je na základe nájomnej zmluvy v byte nachádzajúcom sa v zóne nájomníkom a súčasne je vlastníkom motorového vozidla kategórie podľa písm. a) alebo jeho držiteľom na základe finančného prenájmu, alebo oprávnene užíva vozidlo na základe lízingovej zmluvy, zmluvy o pôžičke alebo inej nepomenovanej zmluvy; rezidentom je aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vozidlo evidované na svoju živnosť, štatutár právnickej osoby alebo zamestnanec, ktorí majú právo používať služobné motorové vozidlo na súkromné účely podľa osobitného predpisu a zároveň táto fyzická osoba -podnikateľ, štatutár právnickej osoby alebo zamestnanec má trvalý pobyt v zóne, alebo má trvalý pobyt v meste Prešov a je na základe nájomnej zmluvy v byte nachádzajúcom sa v zóne nájomníkom”

V zónach 1-17 budú môcť návštevníci zóny (nerezidenti v tej zóne) parkovať bezplatne od 8:00 do 15:00. Mimo toho času budú musieť platiť podobným systémom ako v centre mesta – použítím parkovacieho automatu, alebo prestredníctvom SMS, a pod.

Príklad: Idem do MŠ pre dieťa o 16:00 hodine. MŠ je v inej zóne, než kde ja som rezidnetom a chcem zaparkovať. Budem musiť zaplatiť podľa tarifného pásma. Najpravdepodobnejšie 0,20,-€ za hodinu.

Mám ako rezident nárok na konkrétne parkovacie miesto?


Ako rezidnet zaplatíte za parkovaciu kartu 1 € ročne. Zaujímavosťou ale je, že ako rezident nemáte nárok na konrétne parkovacie miesto. Odpoveď je teda: NIE. Na základe obdržania rezidnetskej karty Vám vzniká nárok len na parkovanie niekde na území zóny. Zóny sú navrhované pomerne veľké územia. Napr. zóna č. 17 na Sekčove siaha od ulice Šrobárovej po ulicu Sibírsku. Teda ak nenájdete voľné parkovacie meisto pri tom svojom bloku napr. na ulici Ďumbierskej, hľadáte až po ulice Šrobárová, Exnárova, či Vihrolatská. Čo sa ale stane, ak parkovisko na celom území zóny nenájdete vôbec? Viem si predstaviť Vaše rozhorčenie! Voláte Mestskú políciu, že ako rezidnet nemáte miesto na zaparkovanie. Mestská polícia vyšle hliadku, ktorá začne pátrať, ktoré motorové vozidlo zaberá v zóne parkovisko neoprávnene. Popravde, vôbec si to neviem predstaviť!!!

AK máte v rodine (na jednej adrese) dve motorvé vozidlá, druhú kartu na to druhé vozidlo dostanete už za 100 € ročne.

Ďalším paradoxom je, že obyvtelia Prešova, ktorí majú trvalý pobyt v rodinných domoch, nebudú mať nárok na rezidentskú kartu vôbec a budú v každej zóne platiť za parkovné plnú sumu.

Nové pravidlá tiež zrušia systém vyhradeného parkovania pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, na aký boli zvyknutí doposiaľ. Vyhradené parkovanie zostane, no nebude rezervované pre konkrétne vozidlo, na konkrétne EČV. Nový návrh VZN prináša ešte niekoľko zmien .. celý návrh si môžete nájsť TU: Návrh VZN o parkovaní 2017.

Dotazník údajne ukázal, že Prešovčania chcú toto VZN o parkovaní


Vedenie mesta tvrdí na základe dotazníkového prieskumu, na ktorý údajne odpovedalo 5500 respondentov, že sa Prešovčania dožadujú takých pravidiel, aké sú zahrnuté v novom návrhu VZN o parkovaní (čítajte viac TU). Je to tak naozaj?

Obyvatelia Prešova od marca dostávali do svojich schránok dotazníky s názvom Ako spolu vyriešime parkovanie, ktoré obsahovali návratku so štyrmi otázkami, základné informácie o plánovanom systéme parkovania a jedenásť najčastejších otázok a odpovedí. Radnica sa v dotazníku pýtala: “Máte problém s parkovaním vo vašej lokalite a chcete aby mesto Prešov tento problém vyriešilo?” Nepýtala sa ale ako by ho ľudia chceli riešiť, ani neponúkla alternatívy riešení, ale rovno vysvetľovala, kto bude mať nárok na rezidentskú kartu, ako by to už mala byť hotová záležitosť. Naozaj chcú Prešovčania práve takto vyriešiť parkovanie v meste?

[socialpoll id=”2445923″] 

Navrhujem úplne iné riešenie parkovania


  1. Presadzujem vybudovanie parkovacích miest, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov (a vyčlenilo na to sumu 2,5 mil. €) ešte v roku 2016, a ktoré toho času už mali slúžiť obyvateľom.
  2. Ponechať bezplatné parkovanie na sídliskách, tak ako je to doteraz.
  3. Vyčleniť plochy na sídliskách, kde by bolo možné vybudovať parkovacie domy, ktoré by boli v správe mesta Prešov. Mesto Prešov, by ich za primeraný nájom poskytovalo obyvateľom, ktorí by chceli mať garantované parkovacie miesto v garážovom dome. Do takéhoto projektu práve vstupuje mesto Liptovský Mikuláš. Nepotrebuje dokonca na vybudovanie ani vlastné prostriedky, ale použije finančný leasing banky, ktorý potom mesto bude splácať z nájomného od obyvateľov.

[socialpoll id=”2445925″]

Vaše názory a postrehy mi výrazne pomôžu pri prijatí zodpovedného rozhodnutia ako pristúpiť k návrhu VZN pri hlasovaní v MsZ mesta Prešov 28.6.2017. Dobrú samosprávu vytvoríme jedine spolu. Ak budeme vedieť zreteľne zadefinovať verejný záujem, dokážeme pohodlnejšie dospieť k jeho naplneniu. Aktívny prístup obyvateľov a volených predstaviteľov a ich spoločné hľadanie riešení zohľadňujúcich záujmy Prešovčanov je najlepšou cestou ako z Prešova vytvoríme ešte lepšie miesto pre život.

Vopred Vám ďakujem za Váš názor, Vaše postrehy a komentáre.

s úctou

Martin Ďurišin

nezávislý poslanec MsZ mesta Prešov – vždy na Vašej strane

Close