Poslanci schválili rekordnú sumu na podporu mládežníckeho športu v Prešove

 

MsZ mesta Prešov schválilo dotácie pre šport


Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 24.5.2017 poslanci, okrem iného, schváli aj dotácie pre športovú činnosť. Rozdeľovanie týchto dotačných peňazí sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. V súlade s ustanoveniami tohto nariadenia zverejnil v polovici januára Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove výzvu na predkladanie žiadostí na podporu športu v meste Prešov na rok 2017. Termín uzávierky na predkladanie žiadostí, vychádzajúci z VZN, bol 31. marec 2017 (vrátane).

Disponibilný objem finančných prostriedkov na podporu športu bol schválený poslancami MsZ mesta Prešov v rozpočte mesta na rok 2017 a predstavuje rekordnú čiastku 300 000 €, čo je o 120 000 € viac ako minulý rok 2016, kedy suma dotácie predstavovala 180 000 €. Podľa jednotlivých oblastí podpory je členený nasledovne:

 • 180 000 € na podporu činnosti športových klubov – nosné športy (futbal, hokej, hádzaná, volejbal)
 • 90 000 € na podporu činnosti športových klubov – ostatné športy,
 • 21 000 € na športové podujatia pre deti a mládež,
 • 9000 € na iné podujatia.
Prešov, zimný štadión

 

MsÚ posudzoval 88 žiadostí


Do stanoveného termínu uzávierky bolo na Oddelenie školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Prešove doručených celkom 88 žiadostí, z ktorých 1 bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok na poskytnutie dotácie. 87 posudzovaných žiadostí je štruktúrovaných podľa oblasti podpory nasledovne:

 • A1 a A2: podpora činnosti športových klubov – nosné športy: 10 žiadostí podpora činnosti športových klubov – ostatné športy: 31 žiadostí
 • A3: podpora športových podujatí pre deti a mládež: 19 žiadostí
 • A4: podpora iných športových podujatí: 27 žiadostí

To ale nie je všetko. Okrem priamych dotačných financií poskytuje mesto Prešov aj dotáciu na ľadohodiny pre zimné športy, a to v nemalej výške. Ich celkový objem je pre tento rok 280 000 €. V minulom roku to bolo len 150 000 € a v predchádzajúcom roku 2014 dokonca 0 €. Celkovo tak tento rok na mládežnícky šport poputuje z rozpočtu mesta Prešov 580 000 €.

ilustračné foto

Viac peňazí – viac možností


Viac peňazí znamená viac možností pre rozvoj mládežníckejo športu. Tretie najväčšie mesto by, už len vzhľadom na počet obyvateľov, malo patriť medzi elitu v mnohých športových oblastiach. Ako obyvateľ mesta i ako poslanec som preto nesmierne rád, že sa nám podarilo nájsť viac finančných zdrojov pre podporu športu. Verím, že sa to preajví vo výsledkoch a vo zvýšených príležitostiach pre športové aktivity našich detí. Celkové prerozdelenie dotácií nájdete na stránke mesta Prešov, jednotlivé dotácie na tomto odkaze. Tu je aspoň časť zoznamu dotácie

 1. TJ SLÁVIA PU Prešov – vodné pólo 5.727 €
 2. Kickboxing klub Panter Prešov  8.381 €
 3. AWK Prešov – pretláčanie rukou 2.875 €
 4. Prešovský rýchlokorčuliarsky klub 1.991 €
 5. Športový klub F&F – „Fit and Fun“ – vzpieranie 570 €
 6. Tenisová akadémia Prešov 4.918 €
 7. Karate klub Junior Prešov 6.868 €
 8. Biliardový klub HORSES Prešov 2.014 €
 9. Športový klub polície Prešov 3.376 €
 10. Kraso Prešov – krasokorčuľovanie 1.583 €
 11. Diridonky Prešov – mažoretkový šport 1.374 €
 12. Športový klub Velodrom Prešov 1.630 €
 13. Klub modernej gymnastiky Charm Prešov 1.385 €
 14. Športový klub mládeže – Akademik Prešov – rýchlokorčuľovanie 2.980 €
 15. Naturálna kulturistika Prešov 3.993 €
 16. FbC Mikuláš Prešov – florbal 9.417 €
 17. Školský športový klub Junior pri ZŠ Šmeralova – atletika 3.935 €
 18. Prešovský bowlingový klub Prešov 559 €
 19. Modelársky klub Prešov 1.455 €
 20. Bowling klub Lineas Prešov 1.036 €
 21. TJ Športklub pri MSS Prešov – stolný tenis 4.691 €
 22. FK Prešov futsal 2.887 €
 23. TŠK SOUL Prešov 1.257 €
 24. BOX KLUB SPARTAN Prešov 547 €
 25. Basketbalový klub Akademik Prešov – mužský basketbal 3.027 €
 26. Basketbalový klub EILAT Prešov – ženský basketbal 1.769 €
 27. Tenisový klub TATRAN 2007 2.014 €
 28. Športovostrelecký klub PO-0016 1.129 €
 29. Mažoretky Labi 1.327 €
 30. Plavecký klub Prešov 2.072 €
 31. Športový klub TAEKWON-DO GEBAEK Prešov 3.213 €

Ostáva už len športovým klubom poďakovať za doterajšie výsledky a za dôstojnú reprezentáciu mesta na Slovensku i v zahraničí a popriať všetkým športovcom pevné zdravie, veľa vytrvalosti, kus športového šťastia a mnoho výnimočných pocitov z dosiahnutých úspechov.

Prosím zdieľajte: