Poslanci schválili rekordnú sumu na podporu mládežníckeho športu v Prešove

  MsZ mesta Prešov schválilo dotácie pre šport Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 24.5.2017 poslanci, okrem iného, schváli aj dotácie pre športovú činnosť. Rozdeľovanie týchto dotačných peňazí sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. V súlade s ustanoveniami tohto…

čítať viac