Kosenie je v Prešove problémom každoročne


Kosenie je v našom Prešove každoročne značným problémom. Systém kosby predmetom búrlivých debát poslancov v mestskom zastupiteľstve a ponosov zo strany obyvateľov na nedostatočnú frekvenciu kosby, na vysokú trávu, invazívne a alergénne rastliny, a pod. Inak tomu nie je, žiaľ, ani tento rok. Iste, všetkým ľuďom sa nedá vyhovieť, a ešte k tomu ihneď a naraz v celom meste. Mnohí obyvatelia by si totiž predstavovali verejné priestranstvo ako golfový trávnik, iným nevadí tráva niečo vyššia od púpav… Problém tu ale objektívne je – chýba totiž systém (vysvetlím nižšie).

Téma kosenia sa otvorila na zasadnutí MsZ mesta Prešov už na aprílovom zastupiteľstve, kde vedeniu mesta bolo vyčítané, že sa kosí tráva,ktorá neprerástla púpavu a v iných častiach mesta viac ako polmetrová tráva bráni výhľadu v križovatkách a na verejných priestranstvách v okolí bytových domov sa malé deti mamičkám v tak vysokej tráve stratia.

 

Tráva je naozaj vysoká v celom meste: kde sa vlastne kosí?


Mesto tvrdí, že má plán kosby. Ak by existoval plán, je pochopiteľné, že pokiaľ sa dokosí jedna časť mesta, na tej druhej strane za ten čas tráva vyrastie a kosačky by takto zrejme putovali neustále počas sezóny celým mestom. Ako je to ale naozaj? Táto téma ma zaujíma ako obyvateľa mesta (nielen ako poslanca MsZ), ktorý platí nemalé dane. Dal som si námahu a prešiel v priebehu dvoch dní niekoľko častí mesta za účelom kontroly kosenia a výšky trávnatých priestranstiev. Tu je výsledok:

ulica Tarasa Ševčenka: 45 cm

ulica Sabinovská: 40 cm

ulica Exnárová: 60 cm

ulica Exnárová: 30 cm

ulica Tkáčska: 40 cm

ulica Karpatská: 35 cm

ulica Kysucká – Soľnobanská: 40 cm

Sekčov, Ul arm. gen. Svobodu: 50cm

 

 

Kosí mesto súkromníkom grátis?


poslankyňa MsZ: Mgr. J. Kutajová (lepší Prešov), prvá zľava. Zdroj: https://www.facebook.com/jaroslava.kutajova

Na májovom zasadnutí MsZ mesta Prešov vzkrslo podozrenie na ešte závažnejší prešľap mesta. Poslankyňa klubu Lepší Prešov Mgr. Jaroslava Kutajová interpelovala primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú za účelom preverenia kosenia súkromných pozemkov z rozpočtu mesta: 

“Veľa ľudí sa sťažuje na nepokosené priestranstvá na Sídlisku II. Mamičky sa nevedia dostať na detské ihriská. Ale veľmi by ma zaujímalo, prečo sa v meste kosia súkromné pozemky? Napríklad pred ženskou hádzanárskou halou je tisícpäťsto metrov štvorcových súkromného pozemku, ďalej na Obrancov mieru je šesťsto metrov štvorcových a kosí to mesto. Zaujímavé je to, že keď sa kosia iné priestranstvá, tak sa pokosia aj tieto. Preverte to, aby sme nekosili súkromníkom zadarmo pozemky,” konštatovala a žiadala poslankyňa J. Kutajová (klub LEPŠÍ PREŠOV)

Primátorka, A. Turčanová, zostala prekvapená: “Nemyslím si, že to kosí mesto. Nezdá sa mi to, ale preverím to.”

Pridal sa aj poslanec PhDr. Martin Lipka, PhD. (klub SMER-SD – nezávislí poslanci – SNS): “Kosia sa pozemky, ktoré boli prenajaté či ktoré boli predané. Nie je to správne, ustrážme si to.” 

 

Mesto zaviedlo infolinku


Na rokovaní MsZ mesta Prešov 24.5.2017 primátorka mesta Prešov Ing. A. Turčanová informovala, že ak má ktokoľvek otázky ohľadom kosenia, môže sa informovať u pani vedúcej Oddelenia hospodárskej prevádzky MsÚ v Prešove Ing. Daniely Dzubajovej na mobilnom telefónnom čísle: 0905 325 928. Nezávidím pani inžinierke túto úlohu, no dovtedy nebola na MsÚ v Prešove zriadená infolinka ani kontaktná osoba, ktorá by bola poverená a kompetentná odpovedať na množstvo podnetov a otázok od obyvateľov Prešova prečo sa nekosí, resp. kedy sa pokosí ich časť. Vítam preto zriadenie linky i kontaktnej zodpovednej osoby.

 

Chýba systém: Prešov nemá pasport verejnej zelene


Poslanec PhDr. Mikuláš Komanický (polanecký klub: SMER-SD – nezávislí poslanci – SNS) už pred dvomi rokmi žiadal pasportizáciu mestskej zelene. Doteraz od mesta nedostal odpoveď v akom stave rozpracovanosti je táto úloha na Mestskom úrade v Prešove. Téma pred vyše rokom zaujala aj mňa a presadzoval som vytvorenie elektronického pasportu verejnej zelene na digitálnom mapovom podklade (taký už mesto má: GIS geografický informačný systém). Doteraz sa zrejme nič nerealizovalo. Dva a pol roka sa hľadajú spôsoby ako to uskutočniť. Svedčia o tom zápisy z pracovných stretnutí a z porád vedenia MsÚ v Prešove. Zatiaľ sa recpet zrejme nenašiel.

Riešenie je pritom v dnešnej digitálnej dobe pomerne jednoduché. Na digitálnej mape vyznačiť pozemky vo vlastníctve mesta Prešov, určiť typ zelene, rozlíšiť a zaznačiť kry, stromy, trávnaté poratsy a pod. a pravidelne takúto živú aplikáciu aktualizovať. Takýto digitálny pasport verejnej zelene mesta Prešov by slúžil ako podklad pre výmeru kosby a údržbu zelene pre zadanie zákazky dodávateľovi tejto služby, ako aj pre dôkladné plánovanie údržby mestskej zelene. Dnes mesto totiž nemá presný katalóg svojich zelených plôch a je pre mňa trochu záhadou ako sa zadávajú zákazky.

Systém by zaviedol poriadok. Otázka ale znie či ho mesto chce.

Close