Kosenie je v Prešove problémom každoročne Kosenie je v našom Prešove každoročne značným problémom. Systém kosby predmetom […]
Close