Sledujte nás naživo, ak to zvládnete…

Vytvorte si vlastný názor kto a ako dobre zastupuje záujmy Prešova a jeho obyvateľov a dajte nám vysvedčenie v ďalších voľbách do samosprávy obcí.

Sledujte MsZ mesta Prešov – 24.5.2017 o 10:00

Na stredajšom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Prešov nás čaká 17 bodov programu. Celý program rokovania nájdete TU. Medzi najzávažnejšie patria: Návrhy na podanie žiadostí o NFP (nenávratné finančné príspevky). Mesto Prešov sa chce uchádzať o európske zdroje pre rekonštrukciu objektov pre zníženie ich energetickej náročnosti v prípadoch: MŠ Bratislavská a MsÚ Jarková, tiež chce vylepšiť infraštruktúru prestupného uzla na Levočskej ul., zrekonštruovať zastávky, zastávkový priestor, vybudovať inteligentné zastávky s bezpečnostnými prvkami  vrátane zlepšenia informovanosti cestujúcich; ďalej sa MsZ bude zaoberať dotáciami: dotácie na šport vo výške 300.000,-€, kultúru 40.000,-€ (stále je to málo, ale boli časy, kedy dotácie na kultúru boli vo výške 0,-€), sociálne veci 35.000,-€, … atď.

Prajem Vám pekný deň …aj bez politiky 🙂

Martin Ďurišin

Close