Mestský park SEKČOV V rámci revitalizácie verejných priestranstiev podporujem vytvorenie relaxačnej zóny, ktorá by bola prirodzeným centrom […]
  Chceme naozaj všetci Lepší Prešov? Každé občianske združenie, ktoré aktivizuje ľudí k efektívnemu dosahovaniu verejnoprospešných cieľov […]
Sledujte nás naživo, ak to zvládnete… Vytvorte si vlastný názor kto a ako dobre zastupuje záujmy Prešova […]
Close