Pracovníci mestskej firmy Prešov Real s.r.o. starostlivo pripravujú areál letného prírodného kúpaliska Delňa na blížiacu sa sezónu. Bol som si pozrieť ako poslanec MsZ mesta Prešov ako postupujú prípravné práce. Atraktivita areálu by mohla byť tento rok opäť vyššia. MsZ mesta Prešov v rámci rozpočtového opatrenia schválilo extra pre Delňu 70.000,-€ navyše. Súvisia s dobudovaním či rekonštrukciou infraštruktúry areálu. Verím, že sa všetko stihne tak, aby nová sezóna a dobré počasie prilákalo do tohoto príjemného prostredia ešte viac návštevníkov ako minulý rok.

Close